Högsåsen och bygden

Högsåsen by

Högsåsen by kom att växa fram som ett resultat av de bosättningar som började med inflyttade svedjefinnar från och med 1616.

De allra första i "modern" tid som slog sig ned på Högsåsen hette Lars och Ingegerd Mikkelsson och var som sagt svedjefinnar från Savolax.


Vid den här tiden var Finland en del av stormakten Sveriges Östersjörike.


Efter att krigen, pesten och svälten till slut utarmat bl.a. Tivedsbygden, så lockades nybyggare med skattefrihet om de flyttade till dessa områden och började odla samt sköta skogen.


Särskilt vände sig myndigheterna till befolkning i provinsen Savolax i östra Finland.

Ständiga krig och fattigdom gjorde att locktonerna slog an.


Och från 1570-talet var det en betydande invandring till de stora skogarna i Sverige.


Sidan är under uppbyggnad


Utsikt över ängarna i slottsbol