Barnextra

Barnextra

Upplevelserna för barn på och runt Högsåsen är många.

Det är naturliga upplevelser - sådant som bara finns.


Att läsa på inför ett besök hos oss gör upplevelsen större och kan göra alltihop ännu mer spännande för barnen - o vuxna.


Utsikt, stor flyttblock, mystisk skog, grytkulle, vattenfall, damm. kolarkoja, härlig skogssjö.

Det är något som finns - lite anspråkslösa upplevelser - men något att minnas.Lilla Klätterstigen är en liten spännande stig upp till Högsåseberg o utsikten.

Kvarnstensbergen är en rent av lite mystisk plats med sina enorma stenblock - och huggna kvarnstenar.

Skogen är full av häftig natur - de stora flyttblocken är något att uppleva.

Spännande, för barn o vuxna, med den storslagna utsikten från Högsåseberg.

Kämpetallens historia finns att läsa uppe vid reservatet.

Fler flyttblock o häftig natur - ett område är vid sjön Narven.

Medicintallen - barndragarträdet - ja trädet i byggnaden vid P-platsen har många namn.

Folktron säger att man drog barnet genom hålet i trädstammarna - så blev barnet friskt.