Här är vi - Kontakt

Det här är vi

och här finns vi

Det är Högsåsen Tivedens vandringscentrum som är den RÖDA CIRKELN.

Det är STORTIVEDEN som är DET SVARTA INRINGADE OMRÅDET.

Det är TIVEDENS NATIONALPARK som är DEN GRÖNA CIRKELN.

***

Det är vi i föreningen Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening - som sköter, driver o utvecklar Högsåsens Vandringscentrum.


Föreningen bildades år 1993 med sikte på att sköta naturreservatet uppe vid Högsåsenanläggningen.

Föreningen har ett Skötselavtal med Gullspångs kommun som är mark o fastighetsägare av naturreservatet.


Föreningen har sedan år 2004 arbetat i samarbete med föreningar o entreprenörer i andra kommuner i ett brett gränsöverskridande arbete - för att vår bygd skall utvecklas o leva vidare.


Föreningen bedriver också lokalhistorisk forskning i en rad olika ämnen och områden.

Finns mer att läsa under fliken - Forskning i Tiveden.


Tack vare gott samarbete med markägare i bygden som varit välvilliga till vårt arbete har så Högsåsenanläggningen stadigt kunnat förbättras.

Och vi kunnat bygga ut service och upplevelser.


Välkomna till oss

- till Högsåsen - till Tiveden

och Gränsbygden !


Kartförklaringar.

RÖD CIRKEL - Högsåsen med naturreservat. GRÖN CIRKEL - Tivedens nationalpark.

SVART LINJE - Stor Tiveden. Området där ett 50-tal entreprenörer, föreningar samt fem kommuner, två Länsstyrelser m.fl. bedrivit gemensamt utvecklingsarbete. Området motsvarar Stora Tiveden, norra delen o Lilla Tiveden, södra delen plus lite angränsande områden.

BLÅ STRECK - markerar några olika städer varifrån ett besök på Högsåsen Tivedens vandringscentrum o Tiveden passar utmärkt.

Kontakt

Mejl

info@hogsasenitiveden.se

***

Telefon

Ordförande

Ulf Sandberg

070 223 90 42HITTA TILL

NATURRESERVATET

Utmed Europaväg 20 - mellan Göteborg o Stockholm.

Tre mil norr om Mariestad o sex mil söder om Örebro.

* Man kör genom samhället Gårdsjö - där det är skyltat.

Ligger ca 2,5 km från Gårdsjö.