Lite allmän information om vårt LONA-projekt fram till och med april 2018

Vårt LONA-projekt - Lokala Naturvårdssatsningen pågår fram t.o.m. april 2018.

Det är Gullspångs kommun som är projektägare, men vi har initierat samt skrivit ansökan - och utför det operativa arbetet.

LONA är en statlig satsning - där länsstyrelserna är de som är ansvarig myndighet för samordning och information.

 

Nedan är listan på de Åtgärder som föreslagits göras.

Några kan komma att justeras och förändras.

 

Fokus Fjäril - inventering.

En inventering av fjärilsbeståndet i naturreservatet och angränsande områden. Görs enligt gällande rekommendationer. En mindre inventering gjordes för några år sedan och visade på ett mycket rikt antal individer o arter.

Gränsmärkning naturreservat.

Högsåsen naturreservat inrättades år 1974, men har aldrig gränsmarkerats med stolpar och den fina stjärnan på.

Material - stolp ca. 2m långa och 12 cm x 12 cm samt ca. 40 stycken. Trädslag lärk.

 

Skötselplan.

Den skötselplan som finns gällande Högsåsen naturreservat härstämmar från år 1974. Vissa kompletteringar har gjorts övertid samt att ett förhållningssätt utarbetats av de aktörer som är engagerade i området. I åtgärden görs ett processarbete mellan Gullspångs kommun och olika aktörer för att uppdatera och revidera nuvarande skötselplan.

 

Natur o naturvårdstidning.

Ny o uppdaterad faktainsamling och foton. Det finns ingen bred samlad information om kommunens natur - från Tivedens trolska natur till Vänerkusten o skärgården. Det vill vi göra i populär form så det tilltalar kommuninnevånarna att utforska naturen och lära sig mer om den. Upplaga 4.000 ex, ca.40 sidor Halvberliner format, hushållsutdelning.

Vandringsled Högsåsen-Hova.

Efterfrågas en utstakad led från samhället till reservatet, ca 10 km. Inte helt lätt att anlägga, då det är besvärlig natur på sträckan. I dagens läge finns 14 olika anlagda leder på vandringsledscentralen i Högsåsen.

 

Servicehöjande åtgärd för Vandringslederna.

Utmed vandringslederna finns vindskydd, övernattningsskydd, bänkar och bord-bänk utplacerade på lämpliga ställen. Men det efterfrågas fler på de fjorton leder som finns idag på Högsåsen Vandringsledscentral. I åtgärden ingår sex kombinerade bänk-bord samt nödvändig röjning eller annat markarbete.

 

Folkbildning "Här är vår natur" - utställning.

Aldrig gjorts. En kommunövergripande utställning om Gullspångs kommuns natur och olika naturvårdsinsatser - i populär form. Hög kvalité - foton, kartor blandas med texter. Invigning o viss annonsering ingår. Utställningen vandrar runt i kommunen; skolor, biblioteken, kommunentrén, SFI.

 

LONA-dagen 27 augusti

Den 27e augusti kommer en rikstäckande LONA-dag att genomföras och vi har anmält att vi vill vara med och göra aktiviteter och visa upp vårt projekt.

* Vi återkommer senare med vad vi tänkt oss för olika aktiviteter.

Högsåsen för 25 år sedan.

Vy mot fina lilla slåtterängen.

Copyright © All Rights Reserved