Läs om Terrängkörningslagen

Information vad som gäller fyrhjulingar, motorcrosscyklar m.fl.

TERRÄNGKÖRNING MED MOTORDRIVNA FORDON

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv och det är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från förbudet, det räcker alltså inte med markägarens tillstånd.

Vad menas med terräng?

Med terräng menas obebyggda områden som inte är vägar, till exempel skogsmark, myrar, åkrar, ängar, hagar, parker och golfbanor.

 

STIGAR, MOTIONSSPÅR OCH VANDRINGSLEDER FÖRBJUDNA

Observera att även stigar, motionsspår och vandringsleder är terräng.

Enskild väg och skogsbilväg är inte att betrakta som terräng eftersom de används allmänt för trafik.

 

TIDNINGEN BIKE SUMMERAR

”För att summera kan man säga att det handlar om logik.

Terrängkörningslagen finns för att skydda svensk natur. Misstänker du att du riskerar att förstöra barmark är det bäst att ta en annan väg.

Men alla vägar som är gjorda för motordrivna fordon, inte redskap eller traktorer, är det fritt fram på.”

 

BRA INFORMATION FRÅN LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/terrangkorning/Pages/index.aspx

 

TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19751313.HTM

 

OM FYRHJULINGAR

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/Terr%c3%a4ngmotorfordon.%20Johans%20PM%202013-09-09.pdf

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved