Naturreservatet
 

Välkommen till Högsåsen 

- det lilla lite annorlunda naturreservatet


LÖPANDE NYHETER LÄGGER VI UPP PÅ VÅR FACEBOOKSIDA HÖGSÅSEN KULTUR OCH NATUR

Vi bygger ny hemsida - men mycket information återstår ännu att lägga in!


Så går vi runt Högsåsens naturreservat

Högsåsens naturreservat bildades år 1974 av Skaraborgs länsstyrelse.

Det är en bit av det tidigare Kronoallmänningen Stora Tiveden.

Där Kronoallmänning  betyder statligt ägd.

Det fanns två grundorsaker till bildandet av naturreservatet:

att skydda ett kulturlandskap skapat och odlat genom flera århundranden.

samt att främja det rörliga friluftslivet.


Marken o fastigheten ägdes av dåvarande Hova kommun - som 1971 ingick i nybildade Gullspångs kommun.

Senaste privatboende året runt på Högsåsen flyttade i mitten av 1950-talet.


Reservatet är litet, drygt 5 ha, eller 8-10 fotbollsplaner.


Men sedan år 2004 och såväl skapandet av Ridleder Tiveden, år 2006 och Vandringsleder Högsåsen, från år 2007, så är intressesfären betydligt större - än själva reservatet.


* Exempelvis Upplevelseplatserna - är sådant som också inryms i det som kopplas samman med Högsåsens naturreservat.


Precis i anslutning till reservatet ligger fastigheten 1:7 - allmänt benämnt "Sjuan".

Den ägs av föreningen Högsåsen Narven som ju sköter, driver o utvecklar Högsåsenanläggningen.


1. Stora P-platsen

Succesivt utbyggd de senaste tio åren. Senast utvidgad och justerad år 2010.


2. Medicintallen o Kämpetallen

Förr i tiden när folk ville skydda sina barn mot allt ont, så drog man barnet genom hålet i tallen. Trädets magiska krafter skyddade mot dödliga sjukdomar, ex.  engelska sjukan.

Kämpetallen är ett naturens fenomen med flera hundra ”skål”liknande utväxter.

Folktron säger att trädet övertog en sjuk hästs krämpor. Räddade därmed bondens "kamp", häst, men fick alla dessa skålformade utväxter.


3. Vindskydd med grillplats

Får gärna användas.


4. Stenmur

Vårt land är stenrikt – och våra bygder extra mycket sten. I och runt Högsåsen finns många imponerande "byggnadsverk".

En fundering man kan ha när man står vid alla dessa stenmurar.

Vilket arbete att få till dom !


5. Betad hage

Flera hagar betas, numera mest av får. Nötdjur blir allt ovanligare både i vår bygd och i vårt land.


6. Slåtteräng

Här finns mer än 130 olika växter. Sköts på ett speciellt sätt - kallas  fagning - samt slås med lie eller motsvarande.

7. Vandringsledscentralen

Härinne finns information om lederna.

Detta var förr handelsboden i Högsåsen by.


8. Toalett

Tyvärr från o till utsatt för vandalism o då stängd.


9. Evaeken

Döptes år 2005. Fröet till eken sattes år 1834 av Eva Matsdotter, då fem år.


10. Högsåsenstugan

Rött tvåvånings hus. Används flitigt för möten o samlingar samt hyrs ut.


11. Grillplats

Får gärna användas.


12. Vattenbrunn

Får användas för att tvätta sig.


13. Ekallé

Allén gör infarten till fastigheten lite pampig.


14. Jordkällare

Stensättningen är mycket välgjord.


15. Lilla Klätterstigen till Utsikten

För lite nyfikna barn som vill ha en extra  liten upplevelse på vägen upp eller ner från utsikten.


16. Högsåseberg 216 m.ö.h.

Utsikten milsvid med Kinnekulle, vid Lidköping i höger synfält o Billingen vid Skövde till vänster. Var under lång tid kartriktmärke med utsiktstorn.

17. Trollungens fotspår

Sägnen säger att den lilla trollungen satt sitt avtryck medan berget var varmt.

Det är en ”skålgrop” som är en uthuggen offergrop. Användes för små ceremonier för önskan bättre skörd, god fertilitet m.m.

Finns ett flertal liknande i bygden.


18. Fägatan till Allmänningarud

Stenmuren syns bra på ena sidan. Här vallades djuren på bete till andra sidan skogen ett par kilometer bort.


19. Den forna bygatan i Högsåsen by

Det var ca 1610 som Lars o Ingegärd Mikkelsson kom hit o odlade upp. Här växte en by fram som på slutet av 1800-talet innefattade ca. 50 personer o 32 byggnader.

Nästan alla byggnaderna, inräknat fähus, svinstior o "torrdass" låg utmed den 150 m långa gamla ursprungs bygatan.


20. Ursprungligt byhus

Huset kallas ”7an” och Högsåsen föreningen äger det.


22. Nyckelbiotopen Fyra askar

Klassningen som nyckelbiotop gjordes år 2005 av ansvarig på skogsvårdsstyrelsen. Innebär särskilt skyddsvärt. 

Träden, askarna som är bortåt 300 år gamla, har riklig förekomst av en speciell lava som heter bårdlav.

Hittills har de klarat sig från den överallt härjande "asksjukan" som gör att träden dör.