Kvarnfallskvarnen
 

Välkommen till Högsåsen 

- det lilla lite annorlunda naturreservatet


LÖPANDE NYHETER LÄGGER VI UPP PÅ VÅR FACEBOOKSIDA HÖGSÅSEN KULTUR OCH NATUR

Vi bygger ny hemsida - men mycket information återstår ännu att lägga in!


Idag återstår bara delar av stengrunden av Högsåsen byns kvarn - vid Kvarnfallet.

Det och lite olika delar av kvarnstenar som vi samlade ihop när vi började återskapa området 2007.


Vi vet inte så mycket om själva platsen här, men en del fakta har vi forskat fram.


VAD VI HITTILLS FÅTT FRAM

Platsen var en utmark från Högsåsen och gränsade alltså inte till själva byns marker.

Förmodligen har Högsåsenbönderna varit ute efter en plats för en kvarn och fastnat just för den här platsen.


Sedan har man kommit överens med bonden som ägde Kvarnfallet, sedan gjort nödvändiga arbeten på platsen för att få en fungerande flöde.

Kvarn har byggts med dämme för att när kvarnen användes och säden skulle malas släppa på vattenflödet.

Tidsmässigt talar vi om tidigt 1800-tal, men när kvarnen revs har vi sämre koll på.


Enligt en avskrift av en lantmäteriförrättning som H.K. gjort avmättes denna plats 3 september 1818

” som Anders Olofsson uti Högsåsen löser till odling…Gårdboer Anders Andersson och Sven Larsson att i den ifrågavarande sökta intäkten få bliva delaktiga”.

Anders och (troligen) Sven var också Högsåsenbönder.


Beskrivningen av platsen var som följer en ”sank mosse beväxt med hvit och björnmossa samt willpors och blåbärsris samt Tall och Granskog af ringa wäxtlighet, kan odlas till Äng och mosseslåtter”.


Dessutom har vi en uppgift som säger att ”Johannes Larsson ”rev byns kvarn dikade ut och odlade upp 7 tunnland prima jord”.


FANNS FAKTISKT REDAN ÅR 1781

Men som kartan visar - o som lite djupare efterforskning visar, så finns området redan på den äldsta kartan över Högsåsen, daterad år 1781.


Året var 2007

Året var 2007 när föreningen började arbetet att återskapa Kvarnfallet - och dammen, vattenfallet och kvarnen.

År 2012 så började sakta tankar om återskapandet även av kvarnbyggnaden med kvarnhjul att ta form.

Vi kom så långt att ritningar gjordes och måttbestämda kvarnhjul med mera.

Men, men allt blir inte som man tänkt sig och efter ett par fick vi lägga de häftiga planerna åt sidan.