Kvarnfallet
 

Välkommen till Högsåsen 

- det lilla lite annorlunda naturreservatet


LÖPANDE NYHETER LÄGGER VI UPP PÅ VÅR FACEBOOKSIDA HÖGSÅSEN KULTUR OCH NATUR

Vi bygger ny hemsida - men mycket information återstår ännu att lägga in!


Upplevelseplatsen Kvarnfallet

- bara att njuta

Kolmilan kolar i september

- sedan år 2010 reser och kolar vi en mindre kolmila under fem till sju dagar

i september.


KLICKA FÖR MER LÄSNING

OCH FLER BILDER !

Det var året 2007 som vi bestämde oss , efter samråd med markägaren att ta fram Kvarnfallet igen.

Namnet kommer ifrån att här låg en kvarn förr, runt 1840-70-talen.

Det var Högsåsens bys kvarn som alltså användes av de fastboende i byn.

De inköpte mark kring dammen och vattenfallet - så att de kunde mala sitt mjöl.


När vi satte igång med arbetet hade skogen och slyet bildat en naturlig ogenomtränglig vägg med sly och träd.

Det åtgick några arbetstimmar att röja fram vattenfallet, gamla kvarnruinen och dammen.


Vi återställde dammen i ett någorlunda skick som den såg ut förr.

Vi satte ett bord med bänk på den lilla bergsknallen med utsikt ut över hela området.

Vi gjorde enkla bänkar runt dammen.


På motsatta sidan bestämde vi oss för att återställa den kolarplats som funnits där.

samma grundarbete med sly och trädfällning samt markarbeten.


Sedan blev det bygge av kolarkojan i gammal stil.

Vi gjorde iordning den gamla kolmileplatsen exakt där den varit tidigare.

Vi byggde vindskydd och ett större bord och bänkar under tak.

Dessutom byggde vi en utescen med plats för uppträdanden m.m.


Kvarnfallet har blivit väldigt mycket uppskattat.

Här finns mycket att titta på - vattnet är rogivande och dammen stillsam.

Fin utsikt - lugnt - en glänta i storskogen...

En plats att fika på - att rasta - sin själ.