Forskning i Tiveden

Det var en gång

ett möte ...


I november år 2006 samlades ett tiotal personer en kylen höstkväll i Högsåsenstugan vid braskaminen.

Samtalet rörde hur de påbörjade vandringslederna i Högsåsenbygden bäst kunde kopplas ihop med sevärdheterna och hur informationen till vandrare och besökare skulle läggas upp.


Det blev starten på det som kom att benämnas Kulturhistoriska gruppen i föreningen och som snabbt kom att ta upp en mängd olika spörsmål och aspekter från bygdens historia och nutid.


Över tid har det framtagna och nedtecknade och till vis del sorterade materialet blivit en ansenlig mängd, plus skall sägas det som föreningen själva tagit fram genom åren.


Så tisdagen den 22 januari 2009 beslutade gruppen att starta upp en websida och där tillgängliggöra och publicera material från bygden.


Namnet kom att bli - Forskning i Tiveden.