Forskning i Tiveden
 

Välkommen till Högsåsen 

- det lilla lite annorlunda naturreservatet


LÖPANDE NYHETER LÄGGER VI UPP PÅ VÅR FACEBOOKSIDA HÖGSÅSEN KULTUR OCH NATUR

Vi bygger ny hemsida - men mycket information återstår ännu att lägga in!


Forskning i Gränsbygden och Tiveden

I november år 2006 samlades ett tiotal personer en kylen höstkväll i Högsåsenstugan.

Ämnet var hur de påbörjade vandringslederna i Högsåsenbygden bäst kunde kopplas ihop med sevärdheterna och hur informationen till vandrare och besökare skulle läggas upp.


Det blev starten på det som kom att benämnas Kulturhistoriska gruppen i föreningen och som snabbt kom att ta upp en mängd olika spörsmål och aspekter från bygdens historia och nutid.


Över tid har det framtagna och nedtecknade och till vis del sorterade materialet blivit en ansenlig mängd, plus skall sägas det som föreningen själva tagit fram genom åren.


Så tisdagen den 22 januari 2009 beslutade gruppen att starta upp en websida och där tillgängliggöra och publicera material från bygden.


Namnet kom att bli - Forskning i Tiveden.

***

I mars 2018 flyttade så Forskning i Tiveden in på Högsåsenföreningens hemsida.

Och blev då - Forskning i Gränsbygden och Tiveden.


Så här har vi lagt upp materialet

Sidorna är upplagda efter det gamla begreppet - Socknar.

Ålderdomligt ? Måhända men materialet rör sig om flydda tider.

Även om det är sagt att vi lär av historien, eller bör lära oss av historien.

Och visst stämmer följande in också - dåtid formar nutid som ger förutsättningar för framtiden.


Det är också sant att de ursprungliga indelningarna - som socken, härad, landskap är sprunget underifrån.

Nuvarande indelning i kommuner, län, regioner och liknande är påbud uppifrån.