Tiveden

o norra Vadsbo

här låg ett mäktigt medeltida rike

Spåren efter människor som bott o levt i Tiveden sträcker sig flera tusen år tillbaka.

 

Tack vare alla stora sjöar och de utbredda vattensystemen i gränsbygden mellan det som sedan blev Götaland o Svealand - så befolkades bygden tidigt.

 

Så kallade skålgropar uthuggna i berghällar minner om människor som levde här.

Likaså ristningar i berghällen vid avsnitt i norra Undens strand.

Samt inte minst alla bevis på järnframställningen som dateras mer än 2.500 år gamla.

 

Den järnframställningen - från rödjorden som finns framförallt i bäcksystem - var grunden för det medeltida rike som blomstrade här för 1.000 år sedan.

 

Centrum låg i Älgarås med sin kungsgård.

En stor mängd järnframställnings-platser i våra bygder visar på omfattningen.

Alla gravar likaså.

Riket omfattade båda sidor av sjön Unden, även om inte forskningsarbetet varit lika stort utmed östra sidan av Unden o dess vattensystem.

 

Riket tappade i betydelse när nya produktionssätt kom fram och vi fick masugnarna.

 

Masugnarna slukade all skog som fanns

 

 

 

 

Några förklaringar till kartan.

* Understrukna namn är nerifrån o vänstervarv - Undenäs, Älgarås, Hova, Finnerödja o Askersund.

 

* Övre svart streck är gamla Tivägen, nuvarande E20.

* Vertikalt svart streck är Kungsvägen som passerade Älgarås och Hova.

 

* Grön figur är nuvarande Tivedens nationalpark.

 

* Notera rödunderstrukna - St. Tiveden = Stora Tiveden och L. Tiveden = Lilla Tiveden..

 

* Heldragen rödsvart linje är den enda gränsdragning som skett - år 1686 när en syd-nord västlig gräns drogs för Kronoallmänningen Tiveden.

* Streckad röd gräns är landskapsgränsen mellan Västergötland och Närke och övre rödstreckad linje är från termen "den stora skogen".

 

 

 

Gränsbygden

- Sveriges mesta ?

Ett totalt virrvarr av gränser som går lite hur som helst.

Den klassiska gränsen mellan Svealand och Götaland går här.

Tre olika län och landskap inblandade och åtta-tio kommuner.

En gräns är ju ett stopp - hit men inte längre.

Men det är också ett möte.

En möjlighet - vad finns på andra sidan.

 

Röd är gräns Götaland o Svealand. Grön är län, Västra Götaland, Örebro o Värmland. Grön streckad är

länsgräns från 1600-tal till 1970. Grå är kommungränser. Blåprickad riktnummer. Svart stora Tiveden.

Säga vad man vill om gränser

- här kryllar det av dom.

Tiveden & De stora sjöarnas

Land genomkorsas på längden

och tvären av administrativa

gränser.

Det ger och har givit bygden

en alldeles speciell karaktär.

Här bor västgötar i Örebro län

och värmlänningar i Västra

Götaland.

Före den digitala tiden

Före den digitala tiden tog ex

alla kartor slut vid länsgränsen

- som om en länsgräns utgjorde

någon avgrund.

Ett stopp eller möte

En gräns är ett stopp - hit men

inte längre. Men det är också

ett möte mellan två eller flera.

Grunden i gränsmyllret finns

att finna i den urgamla Götaland

- Svealand gränsen.

Alla har följt

Just delningen utmed den

gränsen har följt med när statens

myndigheter och institutioner

drar gränser, liksom de

flesta rikstäckande organisationer

- allt från dagligvaruhandel,

skogsägare till idrottssammanhang.

Media har gjort likadant. Förr

krävdes också ex. tre olika

telefonkataloger för att ha koll

på alla telenummer.

Bara människorna

Det är ”bara” människorna

som struntat i gränserna - har

släkt och jobb kors och tvärs.

 

De mesta förklaringarna finns i rutorna i kartan.

Notera också

- att den grönprickade vägen är E20 och till mestadelen den medeltida Eriksgatan som gick genom norra/stora Tiveden.

Vi reder ut begreppen - Tiveden, Gränsbygden och De stora sjöarnas land

De stora sjöarnas land

Sveriges största sjö.

Sveriges näststörsta sjö.

Kompletterat med sjöarna på Svereige topplistan på platserna 19, 27 och 72.

Visst finns det fog att kalla landet mellan Vänern och Vättern för just "De stora sjöarnas land".

Förutom de två största sjöarna finns även i området- Skagern 19e, Unden 27e och

Viken 72a.

 

Tiveden

- varken rövare eller troll

 

Lite trist är det så klart att "krossa myter" och visst kan det väl vara fritt fram i turistiska sammanhang att anspela på mystiska spännande myter.

Bara de inte tas för sanning och verklighet.

Den bild som de flesta har av Tiveden är en urskog i forna tider fylld av laglösa och fredlösa - med ett och annat troll...

Men den bilden är ett påhitt av de svenska nationalromantikerna i slutet av 1800-talet.

 

Finns bara en södergräns

Tiveden har i sig aldrig varit något exakt geografiskt begrepp.

En enda gång har en gräns bestämts. Det var år 1686, när staten drog gränsen för Kronoallmänningen (=statens mark) Tiveden.

 

En tydlig södergräns drogs.

Gränsen drogs för att skilja Tiveden från Kronoallmänningen Fägremo i sydväst.

Norrgränsen som är streckad på kartan - är dels den tidigare länsgränsen. Som också var landskapsgräns mellan Västergötland och Närke.

Den övre gränsen är en vid 1700-talet omnämnd "gräns för skogen Tiveden".

Och myten har väldigt lite med verkligheten och folkets verkliga historia att göra.

 

Forntidsfynd och medeltida rike

Den berättar om massor av forntidsfynd, om ett medeltida järnrike styrt från en kungsgård och om hårt arbetande människor som plågades av svält, pest och övermakten.

Men också om vardaglig glädje och stolthet över sin fina bygd.

 

Det är bergsplatån som är gemensamt

Det som är den gemensamma nämnaren för Tiveden är egentligen inte heller skogen - när masugnarna gick som mest i Bergslagen för järnproduktion så riskerade hela Tiveden att bli ett kalhygge.

 

Det gemensamma är bergsplatån som Tiveden - från Vätterstrand till Skagernstrand består av.

Platån har en mycket karaktäristisk, och underbart vacker och vild natur.

Ibland omnämnd som ”trolsk” - i betydelsen förtrollande och bedårande.

Jättelika flyttblock, raviner, sänkor, berg kombinerat med mindre områden med bördig jord - skapar känslan.

 

Förkastningarnas paradis

Den vilda naturen kommer sig av att här har förkastningarna gått i alla riktningar samtidigt - vilket är ovanligt.

Bygden runt sjön Unden - mellan Vättern i öster och Skagern i väster är ett förkastningarnas totala virrvarr.

Detta har sedan förstärkts med Istiderna som genom den annorlunda markytan tack vare förkastningarna avsatte extra tydliga spår med jättelika flyttstenar, grytor, stenslänter m.m.

 

Skillnad mot folket på slätten

Så marken och jorden har i alla tider givit människorna i bygden liknande förutsättningar, till skillnad från folket i söder och norr som bodde på slättlandet.

 

Myter har en vidunderlig förmåga att leva vidare, men trots allt är det bättre upp med verkligheten.

Inte minst så klart som respekt för alla gernrationer människor som bott och levt här.

 

 

Tiveden var en Kronoallmänning, alltså statlig mark. Det fanns Stora Tiveden som var den norra delen, och Lilla Tiveden som var den södra delen.

 

Allt eftersom gränser flyttades så ligger Tiveden numera i två län - Västra Götalands län och i Örebro län och i delar av fem kommuner - Laxå, Askersund, Karlsborg, Töreboda och Gullspång.

 

På kartan ovanför är den svarta linjen gränsen för Kronoallmänningen Tiveden, även om norrgränsen historiskt är lite osäker.

Den röda cirkeln är Högsåsen - Tivedens vandringscentrum och den gröna är Tivedens nationalpark.

Sidan är under uppbyggnad

Copyright © All Rights Reserved