Det är Högsåsen Tivedens vandringscentrum som är den RÖDA CIRKELN.

Det är STORTIVEDEN som är DET SVARTA INRINGADE OMRÅDET.

Det är TIVEDENS NATIONALPARK som är DEN GRÖNA CIRKELN.

***

Det är vi i föreningen Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening - som sköter, driver o utvecklar Högsåsens Vandringscentrum.

 

Föreningen bildades år 1993 med sikte på att sköta naturreservatet uppe vid Högsåsenanläggningen.

Föreningen har ett Skötselavtal med Gullspångs kommun som är mark o fastighetsägare av naturreservatet.

 

Föreningen har sedan år 2004 arbetat i samarbete med föreningar o entreprenörer i andra kommuner i ett brett gränsöverskridande arbete - för att vår bygd skall utvecklas o leva vidare.

 

Föreningen bedriver också lokalhistorisk forskning i en rad olika ämnen och områden.

Finns mer att läsa under fliken - Forskning i Tiveden.

 

Tack vare gott samarbete med markägare i bygden som varit välvilliga till vårt arbete har så Högsåsenanläggningen stadigt kunnat förbättras.

Och vi kunnat bygga ut service och upplevelser.

 

Välkomna till oss

- till Högsåsen - till Tiveden

och Gränsbygden !

 

Kontakt

Mejl

styrelsen@hogsasenitiveden.se

***

Telefon

Ordförande

Ulf Sandberg

070 223 90 42

 

 

HITTA TILL

NATURRESERVATET

OCH

HÖGSÅSEN TIVEDENS

VANDRINGSCENTRUM

Utmed Europaväg 20 - mellan Göteborg o Stockholm.

Tre mil norr om Mariestad o sex mil söder om Örebro.

* Man kör genom samhället Gårdsjö - där det är skyltat.

Ligger ca 2,5 km från Gårdsjö.

 

 

Kartförklaringar.

RÖD CIRKEL - Högsåsen Tivedens vandringscentrum med naturreservat. GRÖN CIRKEL - Tivedens nationalpark.

SVART LINJE - Stor Tiveden. Området där ett 50-tal entreprenörer, föreningar samt fem kommuner, två Länsstyrelser m.fl. bedrivit gemensamt utvecklingsarbete. Området motsvarar Stora Tiveden, norra delen o Lilla Tiveden, södra delen plus lite angränsande områden.

BLÅ STRECK - markerar några olika städer varifrån ett besök på Högsåsen Tivedens vandringscentrum o Tiveden passar utmärkt.

Det här är vi

och här finns vi

Copyright © All Rights Reserved