HÖGSÅSEN NATURRESERVAT 

OCH VANDRINGSLEDCENTRAL

 

Högsåsen FOTO

 

 

                            Välkommen till Högsåsen i Tiveden                                                                                Länk till Turistinformation om Tiveden: www.tiveden.se Länk till www.skonamaj.se

 

Från och med 28e februari går det inte att uppdatera denna sida mer.

Vi får se hur vi gör framöver.

Vi hänvisar till vår facebooksida.

 

https://www.facebook.com/pages/H%C3%B6gs%C3%A5sen-kultur-o-natur/163600900348114?ref=hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOD FORTSÄTTNING

ÖNSKAR

Högsåsen-föreningen

OCH TACKAR

ALLA FÖR GOTT SAMARBETE !

 

NU LADDAR VI FÖR

 ETT SPÄNNANDE ÅR 2015

 

*******************

Information nedplockad från infotavlor

för säsongen

- ny kommer till våren

***

Nya Tidningen finns

i infocentralen !

Föreningens nya informations tidning, 40 sidor tjock med information finns i infocentralen. Text om vandringslederna även på engelska och tyska.

Den mesta infon på tavlor etc nedtagen för säsongen. Ny kommer till våren.

************************

 

Fjorton personer i föreningen gjorde studiebesök i Västra Tunhem

 

Söndagen den 9e november åkte fjorton personer i föreningen till Västra Tunhem, vid Trollhättan och gjorde studiebesök vid en skvaltkvarn.

Föreningen har den senaste tiden ägnat sig bl.a. åt att undersöka möjligheterna att bygga ett kvarnhus och kvarn med vattenränna från dammen vid Kvarnfallet.

Just där hade ju Högsåsen by sin kvarn och husgrunden är ju synlig och vi har hittat bitar av kvarnstenar runt vattenfallet.

Föreningsfolket fick guidning på skvaltkvarnen av två personer i hembygdsföreningen som var med och byggde kvarnen i Västra Tunhem.

 

Inget avskräckte, tvärtom - noterade de bygg o snickarkunniga i föreningen som blev än mer entusiasmerade. Nog imponeras man av att människorna förr löste alla de problem som kom i vägen - o de gjorde det på enkla, o smarta sätt.

 

Kvarnhusets grund är 3x4m ungefäroch tänkt att byggas med byggkonstruktion från förr. Vattnet kommer i ränna och träffar skvalten som är fastsatt i en axel som är kopplad till en kvarnsten i andra änden. Kvarnstenen med speciella utknackade spår för sädeskornen ligger på en fast sten - o så mals kornen.

Skvalten är en stor träklump med 40 cm långa bräder inpluggade - den rör sig o bräderna fungerar som skovlar.

Några konstruktioner för att lyfta stenarna, för att flytta rännan o för att sädeskornen rinner ner mellan stenarna för att malas etc. ingår också i arbetet.

 

Det blirom bygget blir av -  några tusen timmar i skogen vid Kvarnfallet så förhoppningsvis står kvarnen sedan där den gjorde för 150 år sedan när byborna i Högsåsen gick en kilometer genom skogen ner till sin lilla kvarn - för att mala sin säd och klara det hårda livet i skogen.

 

****************************************************

 

 

 

MILAN LUGN HELA TIDEN

Det var den största milan vi kolat, men den kolade väldigt lugnt och fint - lagom tjock och torr ved samt mestadels gran, är förklaringarna.

Invigningen flöt på bra med dryga 100-talet som kom - musik, information, invigning av Arne Albertsson och motorsågstävlingen vanns av utmanare Ulf Wanberg som tog över efter mästare Håkan Frej.

Milan kolade ut på sex dagar och sedan öppnade vi den och fyllde med vatten, stängde igen och nu står milan stängd på kolplatsen i Kvarnfallet. Och svalnar.

 

***********************

 Detta har vi döpt våra milor till …

 

Kolartraditionen bjuder att kolmilan döps med ett kvinnligt namn.

 

År 2008 – Hulda

Efter Hulda Severina Finnström, född 1876, som var hushållerska på Högsåsen och sedan bodde i det torp vars husgrund finns i stora beteshagen uppe i naturreservatet. Husgrunden ligger snett tvärs över vägen där informationscentralen för vandringslederna är.

 

År 2009 – Lotta

Efter Lotta Andersson, fd sömmerska född 1879, som bodde i backstugan i södra delen av Högsåsen. Ruinen efter backstugan finns kvar och föreningen har satt upp en informationstavla på platsen. Ruinen ligger ca. 1 km från Högsåsen och lederna som går söderut från Högsåsen passerar platsen.

 

År 2010 – Maja

Efter Maja Christina Bengtsdotter som tillsammans med sin man, Anders Larsson och sina fyra barn, bodde i Högsåsenstugan när laga skifte genomfördes i byn år 1845.

Laga skifte innebar att den gamla byn, som var koncentrerad kring ca 100 m väg strax nedanför nuvarande Högsåsenstugan och vid huset som kallas ”7:an”, delades upp. Av de fyra olika familjerna som bodde utmed bygatan tvingades tre flytta och en kvarbodde i fastigheten ”7:an”. En familj flyttade norrut, en söderut och Maja med sin familj flyttade sitt hus som vi känner som Högsåsenstugan.

 

År 2011 – Ingegerd

Efter hustrun i det par som röjde fram Högsåsen – alltså bygdens nybyggare.

Det var Ingegerd och hennes man Lars Mikkelsson som invandrade från Savolax i Finland på 1610-talet. Finland var ju svenskt på den tiden och boende i Savolax fick jord och skattelättnader mot att de började bruka marken. Det kom tusentals till Sverige och så fick vi våra finnmarker. Där svedjebruket användes. Alltså att svedja (elda) marken. Svedjefinnarna var kända för sin midsommarråg och för att ha många djur på sina gårdar. 

 

År 2012 – Maja-Greta

Efter roperskan i Dikesängen, Västansjö, utmed Undens norra strand ca. 1,5 mil från Högsåsen. Maja-Greta Persdotter är en av de ropare som föreningen fått fram i sin forskning kring ”Roparrörelsen”. Den rörelsen var ett religiöst o socialt o kvinnligt uppror som svepte genom inre skogsbygder från Småland till Bergslagen på 1840-talet.

Maja-Greta följde Adam Smedberg, en av rörelsens ledare, i den ödesdigra Närkesresan som slutade med myndigheternas infångande av Smedberg o 20-talet andra som fängslades.

Maja-Greta var född år 1819 och dog endast 26 år ung i tyfus.

 

År 2013 -  Annika

Efter Annika Persdotter, hustru till Sven Nilsson i Korterud (fd. byn ca. 1 km från Högsåsen).

Annika Persdotter blev änka den 10 september år 1710 när hennes man Sven halshöggs och steglades vid Binnebergs tingshus.

Sven var en av ca. 1.200 män från Norra Vadsbo inkommenderade att marschera till Skåne o strida mot den danska hären. Men männen protesterade. Det blev upplopp-uppror och fogden slogs ihjäl.

Tretton av männen kom att dö via avrättning eller i fängelse och sammanlagt straffades ett 50-tal.

 

År 2014 – Katarina

Efter Katarina Larsdotter, mor till Anders Larsson. Katarina föddes 1772 och dog på julafton 1855.

Laga skifte genomfördes år 1845 i Högsåsen by. Det innebar att den gamla byn där alla byggnader låg tätt samlade utmed en sträcka på ett par hundra meter splittrades.

Så de fyra familjerna med sammanlagt 40 personer delade på sig. En familj kvarstannade i det sk. ”7an”, det som idag är föreningens hus. En familj flyttade norrut 300 meter, en familj söderut 500 meter och Larssons tog det som är nuvarande Högsåsenstugan.

Anders Larssons familj omfattade sjutton (17) personer, där mor Katarina var den äldste.

 

 

INVIGNING SJUNDE KOLMILAN LÖRDAG 20e SEPTEMBER - VÄLKOMNA!

Kl. 15 – Försäljning börjar

Kl 17 – Invigning

 

Musik.

Invigningsceremoni från utescenen.

Försäljning – kaffe, korv m.m.

Kolarens kolbullar.

Guldvaskare på plats.

Succén - Motorsågstävlingen återkommer !

 

Hitta till Kvarnfallet.

Kör till Gårdsjö. Skyltat ”Högsåsen” från järnvägsövergången. Följ skyltarna o sväng direkt vänster efter järnvägen. Kör ca 100m sväng höger. Kör ut ur Gårdsjö. Kör ca. 2,5 km. Efter kalhygge sväng vänster in på skogsväg. Ta bra fart i backen ! Kör ca. 500 m.

 

Arrangemanget görs i samarbete med och stöd av

Studiefrämjandet Norra Skaraborg

Gullspångs kommun

 

 

************************************************************************************

Allt populärare - roligt !

Vi gör iordning fler Upplevelseplatser.

 

Vi har märkt en markant ökning på antalet besökare till vårt Högsåsen med omnejd.

Roligt!

Tyvärr, så innebär det att en del saker släpar efter, exempelvis informationen på vissa ställen.

Vi får ändå beröm för att det är välordnat, bra skyltat, fina leder - vilket vi bugar och tackar för.

 

Den stora "hiten" är vårt restaurerade Kvarnfallet. (Det går en slinga från Högsåsen ca. 1km lång).

Platsen mitt i skogen med en damm, litet vattenfall, bergsknalle, kolarplats o kolarkoja, vindskydd o utescen plus gott om bänkar o bord.

En plats att njuta på - helt klart.

 

Vi kallar det ju Upplevelseplats.

Själva Högsåsen med naturreservatet är en sådan. Ljuset o frånvaron av ljud är slående. Våra vackra ädellövträd fascinerar många, liksom Trollungens fotspår o den vidunderliga utsikten från Högsåseberg, plus Medicintallen o Kämpetallen ute vid stora P-platsen.

 

Kvarnfallet är Upplevelseplats nummer två och nu har vi startat upp arbetet med nummer tre - Gårdsjön med gamla sågen, hyvleriet, ångmaskin, kraftstation, torvströfabrik o torvbrytning. (Ligger söder om Gårdsjö ca. 3 km mot Åsebol).

En mycket fascinerande plats med så blandad natur, från den läckra sjön o dammen till torvmossens mystik.

Här har vi nu börjat vårt arbete med att skapa upplevelser, små, inte så pretentiösa, men som ändå ger den där härliga känslokicken.

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

 

Så var det vitt !

Föreningen kan summera ett fint år - med fortsatt stor tillströmning av vandrare o besökare.

Vi har varit aktiva i de olika nätverken som finns o vi gläds åt att vi är så många som verkligen bryr sig om vårt Tiveden o Gränsbygden. Nog är det kämpigt o slitsamt för oss på landsbygden idag, men det finns också en stark vilja att utveckla bygderna !

 

 

 

 

Hösten har kommit !

 

 

***********************************************************************************

ÅRETS KOLMILA FÄRDIGKOLAD !

Som nämns nedan gick invigningen av årets mila bra.

Och den kolade också fint. Årets kolmila kolade en vecka, från fredag till fredag. En natt var hon besvärlig o lät kolaren få jobba extra mycket.

Nu har bröderna Peter o Robban Tvelin samt Arne Albertsson lagt igen milan o vattenfyllt så att milan svalnar - utan risk att eftertända.

Om allt går enligt planerna så river vi milan under 2014 års Sköna maj.

 

Sammanlagt har dryga 20-talet medlemmar o stödmedlemmar varit direkt delaktiga i arbetet kring milan o invigningen.

Alla gjort det ideellt ! Ett stort tack till alla !

 

********************************************************************************

VI TACKAR ALLA !

Invigningen av milan  gick bra !

Invigningen av vår 6e kolmila igår lördag, den 21 september gick fint !
Gott om folk som hittat in till milan i skogen i höstsolen.
Elisabeth Göthberg höll ett fint, engagerande tal.
Folke Gustavsson o Lena Lundin höll igång dragspelandet o fiolspelandet.
Guldvaskarna visade hur det går till att hitta guld.
God försäljning av tjock korv, kolarkaffet o kolbullarna.
Och milan döpt till Annika, efter Annika Persdotter änka efter skogsmannen Sven Nilsson i Korterud, en av 13 män som fick sätta livet till efter Upproret i Binneberg år 1710.

 

 

 

 

 

 

Invigningen av årets kolmila lördag 21 sept. kl. 16

Välkomna !

 

 Preliminärt program

kl. 16 - Invigningsceremoni från scenen

 

Musik - Folke Gustavsson, Undenäs

Hans dragspelsspelande är alltid lika kärt att lyssna på. 

 

Tal av Elisabeth Göthberg, Mariestad.

Var museichef för Vadsbo museum i 30 år. En av de som har störst lokala kunskaper överhuvudtaget. Bjuder alltid på fängslande anförande !

 

Försäljningen startar.

 

Guldvaskarna är på plats i Kvarndammen !

 

Fjolårets succé - Motorsågstävlingen är tillbaka !

 

Detta blir föreningens 6e kolmila.

Den är relativt liten och kolar på ungefär en vecka.

Under den tiden vaktas den dygnet runt !

Kolarna övernattar i kolarkojan !

 

 

 

Allt populärare - roligt !

Vi gör iordning fler Upplevelseplatser.

 

Vi har märkt en markant ökning på antalet besökare till vårt Högsåsen med omnejd.

Roligt!

Tyvärr, så innebär det att en del saker släpar efter, exempelvis informationen på vissa ställen.

Vi får ändå beröm för att det är välordnat, bra skyltat, fina leder - vilket vi bugar och tackar för.

 

Den stora "hiten" är vårt restaurerade Kvarnfallet. (Det går en slinga från Högsåsen ca. 1km lång).

Platsen mitt i skogen med en damm, litet vattenfall, bergsknalle, kolarplats o kolarkoja, vindskydd o utescen plus gott om bänkar o bord.

En plats att njuta på - helt klart.

 

Vi kallar det ju Upplevelseplats.

Själva Högsåsen med naturreservatet är en sådan. Ljuset o frånvaron av ljud är slående. Våra vackra ädellövträd fascinerar många, liksom Trollungens fotspår o den vidunderliga utsikten från Högsåseberg, plus Medicintallen o Kämpetallen ute vid stora P-platsen.

 

Kvarnfallet är Upplevelseplats nummer två och nu har vi startat upp arbetet med nummer tre - Gårdsjön med gamla sågen, hyvleriet, ångmaskin, kraftstation, torvströfabrik o torvbrytning. (Ligger söder om Gårdsjö ca. 3 km mot Åsebol).

En mycket fascinerande plats med så blandad natur, från den läckra sjön o dammen till torvmossens mystik.

Här har vi nu våren 2012 börjat vårt arbete med att skapa upplevelser, små, inte så pretentiösa, men som ändå ger den där härliga känslokicken.

 

 

 

Samtal om landsbygden lockade 35-talet

”Kanske lokal fond för investeringar”

 

Det bjöds på drygt två timmars intensivt samtal och diskuterande kring vår landsbygd under måndagskvällens Sköna Maj arrangemang i Stora salen i Kommunhuset Hova.

 

Högsåsen Natur o kulturförening hade bjudit in fyra gäster och det kom ett 35-tal personer för att lyssna och delta i samtalet.

Rubriken löd ”Hur blir vi på landsbygden vinnare ?”, bl.a. utifrån att folkomflyttningen i Sverige, från landsbygd till stad, är den snabbaste i hela EU.

 

Rune Skogsberg, ordförande EU-Leader Norra Skaraborg, tog upp att basnäringarna jordbruk och skogsbruk måste ges bra förutsättningar. Och han tog upp en egen gammal favorit som han sa – nämligen skapandet av lokala fonder med kapital som företagare och andra kunde låna ur till idéer och investeringar. Ett förslag som flera under kvällen stöttade.

 

Carina Gullberg, ledamot av Skaraborgs kommunalförbunds tillväxtutskott koncentrerade sig på det faktum att vi på landsbygden dagligen levererar el, råvaror och annat som samhället behöver för att utvecklas. Likaså konstaterade hon att landsbygden är missgynnad gentemot staden i de skatteutjämningssystem som finns. Ett exempel är att storstockholmskommuner får 75.000 kr per förskoleplats och Gullspångs kommun 43.000 kr.

 

Behövs nya sätt

Björn Broberg, mångårig samhällsdebattör och med arbete inom flera departement, gav en rad exempel på att frågan om landsbygden står i fokus och är ytterligt viktig idag, att vi måste hitta ett annat sätt att skapa utveckling på landsbygden och att den centrala frågan är pengar. För investeringar och arbete så måste det finnas kapital. Via exempel från utlandet visade han hur mycket vi kan göra i Sverige.

 

Anders Tivell, arbetat bl.a. som projektledare Sveriges Lantbruksuniversitet, resonerade kring att dagens samhällsmodell med en tillväxt som bygger på storskalighet, koncentration, urbanisering, där landsbygden så att säga blir över måste ersättas av småskalighet, decentralisering och mångfald. Där har också landsbygden en given plats. Men att vi på landsbygden måste ta den platsen, det är ingen som frivilligt ger oss den, förklarade han.

 

Livligt utbyte av en rad frågor

Det blev sedan ett livligt utbyte där en rad frågor lyftes av åhörarna – jämförelse med Norges syn på landsbygd, lokal producerad mat, enskilda avlopp, E20, förenkling av regler, bankernas roll, det alternativa livet på landsbygden, biltrafiken, slakterier, begreppet tillväxt, att vi är våra egna ambassadörer, vi måste ta hand om och vårda kommunens samhälle – för att ta några exempel.

 

Ulf Sandberg tackade alla å arrangörens vägnar och förklarade att föreningen tänkt återkomma i olika former i frågan om landsbygdens framtid.  

 

Hur blir vi landsbygdsbor vinnare ?

Vad skall hända med oss på landsbygden ? Varför skall vi lägga ned matproduktionen i vårt land ?

Hur skall vi på landsbygden få mer att säga till om – när vi bara blir färre och färre ?

Sverige är ett av de länder i västeuropa där folkomflyttningen går fortast. Storstockholm fylls på med ett Skövde om året.

Kom och lyssna. Kom och säg din mening.

Måndag 6 maj kl. 19 Stora salen Kommunhuset Hova.

 

Medverkar gör bl.a.: Anders Tivell, projektledare Sveriges Lantbruksuniversitet; Rune Skogsberg, ordförande EU-Leader styrelsen Norra Skaraborg; Björn Broberg, mångårig samhällsdebattör; Carina Gullberg, ledamot Skaraborgs kommunalförbunds tillväxtutskott.

Servering.

 

Välkomna hälsar Högsåsen Natur och kulturförening

www.hogsasenitiveden.se   www.forskningitiveden.se    www.skonamaj.se

 

 

 

GOTT NYTT ÅR o GOD FORTSÄTTNING !

Föreningen tackar alla våra vänner som hjälpt till o som stöttat verksamheten o aktiviteterna

 

 

 

Vårt Leader-projekt om Lederna rullar på bra

mycket jobb har gjorts på Ridlederna !

 

 

En viktig åtgärd i vårt tvååriga Leader-projekt (Leader = EU-medel) är att höja kvalitén på våra leder. Och då menas de samlade rid o vandringslederna i Tiveden o Gränsbygden.

Från det att projektet startade i maj har detta varit en av de prioriterade arbetena som vi ägnat oss åt hittills.

Sju - åtta surhål har justerats så att ryttarna och vandrarna fått ett bättre underlag att gå/rida på. På flera ställen har det maskingrävts, lagts ned vägtrumma och fyllts igen. På andra har det byggts broar.

Insatserna har varit uppskattade av ryttare o vandrare !

 

Nu stoppar det absolut inte med det vi gjort. På träff 27e september identifierades ett tiotal surhål och vägtrummebehov till. De kommer också att åtgärdas inom vårt projekt. Allt för att höja standarden till kommande säsonger.

 

***************************************

Kallt o blåsigt

- då är inte en värmande mila fel

5e milan invigd, namnet är Maja Greta 

 

 

 

 

 

Det fina förmiddagsvädret skrämdes bort mer o mer ju närmare lördagseftermiddagen och årets kolmileinvigning klockan tickade.

En gråmulen himmel och riktigt kyliga vindar mötte de som samlades i skogskanten för att vara med på vår femte kolmileinvigning.

Sammanlagt räknade vi till ett 150-tal från tre till stängningsdags vid sjutiden, och då hade ösregnet, haglet och åskan gjort oss sällskap.

 

Folke med dragspelet

Folke Gustavsson från Sätra kom med sitt dragspel o satt fint vid försäljningsstånden o underhöll alla.

Det bjöds på blandad försäljning o försäljning med Kolmilekocken Johan Lindberg.

Kolmilecheferna Peter o Robban Tvelin höll på milan som har fått namnet Maja Greta efter Roperskan på 1840-talet i Västansjö.

 

Omväxlande

Catharina Gallon o Leo Långström hade satt ihop ett omväxlande o berättande program om Dan Andersson och hans alltför korta författarskap, endast sex år.

Han dog tragiskt o spektakulärt i nattsömnen på ett Hotell i Stockholm 16 september år 1920, endast 32 år gammal, pga att madrasserna inte luftats ordentligt efter att ha blivit oceanväterökte för att få bort ohyran.

Catharina o Leo läste flera mycket gripande stycken av skogs o kolmile o finnmarke lyriker Dan Andersson som ofta återvände till döden o det svarta i livet, men ändå berättade på ett icke depressivt sätt.

 

Motorsågstävlingen

Många hade väntat på vad som dolde sig bakom programrubriken – Motorsågstävling. Den utkämpades mellan P-O Mellgren o Håkan Freij, som var där o visade lite av sortimentet i sin stora välutrustade affär.

De två kombattanterna hade att såga så många ”skivor” av en liggande tjock tallstock – på en minut.

Per hade föreningens lilla 3hk Stihl o Håkan smög fram en 6hk Jonsered.

Så drog de igång och när det hela var över o sågspånet lagt sig, så visade det sig att Freij vunnit med en ”skiva”, 14 mot 13.

Applåder o skratt följde o vinstutlottning eftersom alla som ville kunde köpa en lott o satsa på den man trodde skulle vinna. De ”smarta” köpte självklart en lott av varje, tillföreningens fromma eftersom det blev fler lotter sålda…

 

Turas om 

Vid sjudraget kom så ovädret o då hade de flesta fått några mysiga timmar vid årets mila.

Nu turas föreningsfolk om att vakta milan dygnet runt, för att se till att hon inte blir vresig o det kolar igenom eller något annat galet.

 

 

 

Årets kolmila invigs lörd 8 sept

Vi öppnar kl. 15 o invigning är kl. 17

Försäljning, Hantverk, Tipspromenad,  

Fika, Kulturslinga m.m.

 

TILLKOMMIT:

Motorsågstävling !

******************** 

 

 

För tredje gången

 

Jättefin vårkväll vid Kvarnfallet !

Det kom sisådär ett hundra personer till oss på onsdagskvällen.

Om vi då säger att korven tog slut liksom korvbröd och att kokebönorna också var på upphällningen, så förstår alla och envar att det var betydligt fler än vi räknat med.

Tonny Fäger spelade på sitt dragspel, Ulf, Peter, Robban, Per-Olof, Tomas, Göran, Anders

Tack, ni som kom, med härligt humör, lätt till skratt, tog det mesta med jämnmod ...

Ibland bjuder livet på de där lite extra små i sig anspråkslösa upplevelserna, men som värmer så gott.

 

 

 

 

 

 

Allting har en orsak.

Så också vårt Sköna maj som vi, ca. 50 lokala medarrangörer, anordnar för tredje gången.

Under nio dagar finns en fantastiskt härlig blandning på aktiviteter med natur, kultur, musik och film är i centrum.

Välkommen ut i vår bygd och vårt Tiveden du också!

I år är vi i Högsåsen ny huvudorganisatör av hela arrangemanget.

www.skonamaj.se

 

Vi har gjort klart två nya Kulturslingor

Fotoutställning runt dammen vid Kvarnfallet

Målsättningen var att utveckla upplevelserna och delge mer information till besökarna och att det skulle vara klart i en första etapp till Sköna Maj, vi klarade det !

Och det känns mycket trevligt att bjuda in alla till en stunds lite annorlunda och nya upplevelser !

     

På onsdag den 16e maj är det Kvarnfallets dag med start kl. 17. Vi river milan, har värmt upp kolkojan, har lite levande musik o lite servering i all enkelhet.

Och vi har anlagt en liten Kulturslinga med fem större fotografier runt dammen.

Upptäck själva, men vi tycker det blev lyckat och ger lite extra stämning. Det är Alexander Skantz, nybliven student nu sommaren 2012 som tagit fotona och det märks direkt att han har öga för att komponera bilder …

 

Informationsslinga vid Gårdsjöns gamla industrier

Den andra slingan som är klar är något alldeles extra för oss i föreningen.

I många år har vi pratat, funderat, jobbat, tänkt att sätta ned foten och börja delge information och fakta om den enormt spännande och fascinerande industrihistoria som ryms i området vid Gårdsjön där bron går över bäcken. Det område som är ett Stiftsreservat.

 

  

Ett område någon kilometer långt med fundamenten från den stora sågen i ena änden och resterna av kraftstationen mitt på lilla ön i bäcken i den andra.

Däremellan resterna och husgrunderna från gamla sågen, kvarnen, vadmalsstampen, stora grävda dammar, dämmbolet, smedjan, boningshus ggr två, garaget, ångmaskinsbyggnaden, torvströfabriken, torvmossebrytning…

En plats för slit och släp och sorg och vrede – och glädje och skratt och sammanhållning.

En plats att respektera och känna vördnad inför.

 

Nu har vi tagit det synliga steget och satt upp några informationstavlor.

På den första står det: ”Nu har vi kommit så här långt…”.

Nu skall vi fortsätta.

Välkomna till denna underbara plats vid Gårdsjön !

 

  

 

Utvecklingsarbetet fortsätter

Nytt projekt klart för två år !

 

Leader Lag i Norra Skaraborg sa ja till vårt tvååriga projekt ”Entreprenörskap kring Tivedens rid- o vandringsleder” med start 1 maj i år t.o.m. 30 april 2014.

 

Projektet omfattar en totalkostnad på runt en miljon, då är inräknat de ideella timmar (ett par tusen) som vi skall göra.

Leader beviljade 450.000 kr i pengar som kommer att gå till att göra nya leder, förbättra de gamla, göra hästhagar o rastplatser samt informationsplatser o en omfattande arbete entreprenörerna emellan.

 

Projektet bygger på det grundläggande att vi behöver fortsätta att utveckla våra leder och skapa ett helt ledsystem som vi kan marknadsföra gemensamt.


På så sätt kan också de turistentreprenörer som vill jobba med att utveckla olika produkter som paket, guidningar, fiske m.m.

 

Projektet möjliggör för alla oss som är engagerade att vi nu vet att vi kan arbeta lugnt och metodiskt med att erbjuda en bygd bättre rustad för framtiden.

 

Så följ gärna med oss i vårt nya projekt och se vad som händer.

Och ta gärna en tur upp till vårt Tiveden, vårt Högsåsen och bygden runt omkring.

 

För Högsåsen Narven i Tiveden förening

Ulf Sandberg

ordf

GOTT NYTT ÅR

OCH

GOD FORTSÄTTNING

ÖNSKAR VI ALLA !

För oss på landsbygden är, tyvärr, inte samhällsutvecklingen i stort något att hurra åt.

Siffror, kurvor, trender o tendenser är tydliga – konflikten mellan stad o landsbygd fördjupas o det är vi på landsbygden som är förlorare.

 

Förlorare i så motto att inflyttningen till storstadsbygderna bara ökar o ökar.

Det gör att vi töms på människor o resurser.

En allt mindre del av resurskakan hamnar i landsbygden.

Inget trevligt resultat för ex Hela Sverige skall leva eller alla de som kämpat o kämpar för en levande landsbygd.

Men vårt samhälle prioriterar kvantitet = storlek. Ju fler desto bättre. Svårare är det inte.

 

Men kanske skulle vi kunna hitta vårt eget motto.

Vad sägs om att Staden har Kvantitet o vi på Landsbygden har Kvaliteten!

Vore något att marknadsföra, tycker jag.

Kanske lite brainstorming o workshop o träffar kring det temat !?

 

För övrigt för vår Förening är det Ledarbetet som är det viktiga. I arbetet att tillsammans med andra lokala aktörer skapa konkreta saker ligger en del av vår framtid.

Vi behöver resonera om att förbättra själva driften av Högsåsen anläggningen samt hur Sköna maj kan utvecklas o hitta fler bra aktiviteter kring Kolmilan.

Och hur möter vi det ökade trycket på Narvens badplats. Allt vi gör där, på denna kommunala badplats, får vi betala själva.

 

Det var lite funderingar om året som väntar.

 

Högsåsen Narven i Tiveden ekon. förening

Genom

Ulf Sandberg

ordförande

 

HÄRLIG INVIGNING

och fina sex dygn med kolmilan ...

 

 

 

Vi har för fjärde året framgångsrikt rest, tänt, kolat och stängt igen vår kolmila vid den restaurerade kolarplatsen vid Kvarnfallet, strax invid naturreservatet.

I år har vi varit ett 20-tal som varit med och arbetat med kolmilan som var tänd i sex dagar.

 

- Vi har ju dygnet runt vakt, så det är rätt lagom med en vecka ungefär. Vi reser den med utvald relativ torr ved från lövträd, då kolar hon fortare och mjukare, fortsätter Peter Tvelin, Finnerödja och berättar att milan traditionsenligt var döpt med kvinnonamn.

I år blev det Ingegerd efter de svedjefinska nybyggarna i Högsåsen på 1610-talet, Lars och Ingegerd Mikkelsson som kom från Savolax, Karelen i Finland.

 

- Vi har haft många nya besökare som varit och hälsat på oss här i skogen. Och många har varit frågvisa vilket ju bara är roligt. Vi vill ju sprida fakta och kunskap om kolandet, konstaterar Peter Tvelin som tillsammans med brodern Robert fungerar som arbetsledare för kolmileprojektet.

Invigningen

På invigningen räknades 150-talet besökare in i skogen. De kunde se olika hantverk och fick vara med om att bygdens grand old man, Holger Zackrisson, invigde. Skådespelare Catharina Gallon, aktuell på Teaterverket, Stockholm, läste Dan Andersson dikter.

Filmdokumentären ”När rödjorden blev till guld”, om det rike som fanns i vår bygd undermedeltiden, visades på utescenen.

Konferencier var föreningens ordförande Ulf Sandberg.

 

Besökarna kunde också stifta bekantskap med Johan Lindbergs, Hova fotokonst. Mitt ute i naturen hade byggts ett temporärt galleri där det visades ett 10-tal bilder. Johan fick också föreningens nyinstiftade ”Gränsbygdens kulturpris” som har fokus på personer på väg framåt i sin karriär inom kulturen.

 

 

Kolmilan invigs lördag 10 sept och vi delar ut ett nytt kulturpris som vi instiftat

I år går det att köra bil hela vägen fram !

Vi öppnar kl. 15 med hantverk o försäljning

Invigningsceremonin från scenen börjar kl. 17

 

På eftermiddagen lördag 10 september inviger vi för femte året vår kolmila i Kvarnfallet, utanför Gårdsjö norr om Hova.

I år blir det också en premiär då det nyinstiftade ”Gränsbygdens kulturpris” delas ut.

 Mottagare blir fotograf Johan Lindberg, från Hova som det senaste halvåret blivit publicerad i flera fotomagasin samt blivit uppmärksammad i såväl Danmark som Holland.

 

Själva invigningen gör föreningens och bygdens ”grand old man” Holger Zackrisson. Skådespelare Catharina Gallon, från Hova och Stockholm läser Dan Andersson dikter.

 

Föreningen har också tänkt att ha filmvisning och visa ”När rödjorden blev till guld”. Det är en halvtimmes dokumentär som berättar om det medeltida rike, byggt på en omfattande järnproduktion sprungen ur den röda jorden, som fanns i gränsbygden i södra Närke och norra Skaraborg.

  

- Det blir även lite blandat hantverk och försäljning, berättar ordförande Ulf Sandberg och förklarar att på mångas begäran går det nu att köra bil ända fram till Kvarnfallet. Om man vill kan man självfallet fortfarande gå de 800 m från Högsåsen också.

 

 

 

14 olika leder att välja bland

4

Högsåsen - Tivedens nya vandringscentral 

O-leden är den senaste leden uppe i Högsåsen. En 14 km lång led som går norrut mot Finnerödja och som går på den gamla Tivägen som Gustav Vasa beordrades skulle byggas.

 

*

Massor av sevärdheter

och kulturhistoriska platser.

Liksom badsjöar, vindskydd och rastplatser

Kortfakta om våra leder

 

Led

Längd

Terräng

A

1,2

Barnvänlig

B

2,0

Barnvänlig

C

4,7

Mestadels lätt

D

5,4

Mestadels lätt

E

5,0

Lätt

F

10,3

Blandad

G

14,9

Blandad

H

7,7

Relativt lätt

J

11,7

Lätt

K

12,6

Bitvis krävande

L

20,5

Relativt lätt

N

11

Blandad

O

14

Relativt lätt

Dessutom: Constantialeden 10 km Lätt terräng

 

Här finns mer information om olika leder

Klicka på "Led" för pdf-fil:

 

Led B - Södra Högsåsen

Led C - Slottsbolsleden

Led D - Kvarnfallsleden

Led E - Korterudsleden

Led F - Ropareleden

Led G - Åsebolsleden

Led H - Järnvägsleden

Led J - Gårdsjöleden

Led K - Kvarnstensbergsleden

Led L - Långtjärnsleden

Led N - Hult-Bergaleden 

Led O - Orrkullebäcken m Eriksgatan

 

Vandringsledscentralen på Högsåsen.

 

*

 

Viktigt om märkning
Bokstav för vilken led

Vi använder oss inte av färger för att skilja våra leder åt. Vi använder bokstäver.
Led A är den korta naturstigen runt reservatet.
Etc.
Fot som symbol för alla våra leder
Namnet ”Trollungens fotspår” går igen eftersom vi som symbol för våra leder har en fot.
Utefter leden finns stolpar med den lilla foten, så en fot i en stolpe är märkning för – här går en led från eller till Högsåsen.
Pilar i korsningar
Vid korsningar och där vägar delar på sig har vi pilar som visar vart man skall gå.
På pilen en bokstav för vilken led det är och så vår lilla fot.
Avståndsmarkering också
I många av pilarna finns också ett avstånd utskrivet.
Avståndet är hur långt det är kvar till Högsåsen.

Viktig information om lederna
Uppe vid Högsåsen finns information om lederna.
Där står vad leden heter. Alla leder har ett namn vid sidan om bokstaven.
Där står hur lång den är.
Där står beräknad tid för att gå.
Där står vilken svårighetsgrad leden har.

 

 

VI BYTER NAMN PÅ CONSTANTIALEDEN - TILL NORRA

Undenäs Byalag och Högsåsenföreningen har kommit överens om att ”dela” på namnet Constantialeden.

Vår kommer att heta – Norra Constantialeden. Deras den södra.

Byalaget kommer tillsammans med Karlsborgs kommun att under året göra klart en led, som liksom vår har koppling till Constantia Eriksdotter, som var oäkta dotter till kung Erik XIV – som ju i sin tur var Gustav Wasas son.

 

 

 

  

  

  

 

 

 


 

Nyheter

Succé när kommunutvecklaren hade med sig Västarvet till oss i skogen...

Dryga 40-talet personer kunde kulturutvecklare Jane Rosenlind o kulturchef Yvonne Kjell räkna in till den inspirationsträff som Gullspångs anordnade i anslutning till att arrangera en "Arenavecka".

 

I en kommun med 5.200 innevånare står sig en sådan siffra för ett kulturmöte en tisdagskväll i februari rätt bra !

Proffsig o tempostark inledning och så direkt på vad kommun o regionens natur o kulturenhet Västarvet (med 200 anställda) hade tänkt sig.
"Arenavecka - natur o kultur" är ett framtaget koncept som regionen kör tillsammans med kommuner o i det här fallet Gullspångs kommun.

 

Västarvet ställer resurspersoner, kompetens och samarbete till förfogande - för föreningar o andra när de arrangerar aktiviteter - som just rör natur o kultur.

Områden är ex - arkeologi, kulturmiljö, byggnadsvård, naturmiljö, slöjd, utställningar, konservering o övrigt.

 

Och visst kom vi alla föreningar o kulturentreprenörer o lokala entreprenörer med idéer, tips o tankar om aktiviteter - små o stora - som kunde göras under arrangemanget som är tänkt pågå 4-17 maj.

 

Vårt Sköna Maj pågår 9-17 maj o många tog upp tråden hur vi samkör, samarbetar och bäst hjälps åt.
Hur vi får 1+1 att bli 3.

 

Sagt blev att "Arenaveckan" justerar lite datum - sista dag anmäla arrangemang etc - utifrån vår tidsplan.

Att vi marknadsför Arenaarrangemang som ju lika mycket blir Sköna maj arrangemang etc.

 

Blir en intensiv tid att diskutera och samordna alla konkreta o praktiska saker.

 

Själv är jag härligt glad o lite överraskad att Sköna Maj arrangemanget nämns med sådan såväl självklarhet som respekt.
Jag menar 16 januari 2010 var första träffen och då fanns ett utkast till en kulturvecka.

 

Tror samarbetet om "Arenaveckan" o "Konstdagar runt sjön Östen" - verkligen kan bli något riktigt, riktigt stort. Och ge lyft åt alla arrangemangen.


Jösses, så glad man blir ...

 

Ulf Sandberg samordnare Sköna Maj

 
Dags anlägga pilgrimsled upp till Ramundeboda i samarbete med Finnerödja Hembygdsförening ?
Nu har vi diskuterat att bygga ut vår 14 leder stora vandringsledssystem med en led - en pilgrimsled upp till Ramundeboda och åter till Högsåsen.
Tack vare att Finnerödja Hembygdsförening börjat anlägga leder går det nu att lägga en tur o retur led upp till den gamla klosterplatsen vid Ramundeboda och Borasjön.
Det blir till att fråga hembygdsföreningen om de gillar idén.
 
Föreningen tyckte till om nya Leaderstrategin - Äldre är en resurs !
De kommande sju åren ingår Gullspångs kommun i Leader Nordvästra Skaraborg.
Nu beslutas en strategi som skall styra arbetet och inriktningen i det lokala utvecklingsarbetet fram till 2021.
Föreningen passade på att ha några synpunkter kring Förslaget till ny strategi.
* Mycket som sägs är bra, men vi saknar perspektivet - Gränsöverskridande.
De norra Skaraborgska kommunerna ligger i vad som kan kallas "Sveriges mesta gränsbygd". I lokalt utvecklingsarbete är det ett ledord för oss o börfinnas med i strategin.
* Resurser, inte bara problem !
Det har, tyvärr, blivit lite av en allmän "slentrian" att skriva - "ungdomar och nyanlända" som resurser.
Samtidigt som det lika "slentrianmässigt" skrivs Äldre som en svaghet eller problem.

Vi anser inte att det stämmer !
Vad vore ett samhälle utan dess äldre ?
Hur skapa utveckling, utan den kunskap och erfarenhet som äldre besitter ?

Vi menar att Äldre är en resurs lika väl som unga och nyanlända.
Likaså glöms, tyvärr, gruppen personer med funktionsnedsättning (PMFN) bort. Det rör sig om 10.000-tals personer vars kunskap och färdigheter samhället tyvärr inte tar vara på.
* Roligt lite nytänkande
Det vore både roligt och stimulerande om lite av sådant "nytänk" också kom in i strategin.

Lyckad träff om "Mat". nu blir det inventering och många vill ha marknadsfört - Tiveden.
Mötet i Undenäs som var bland de sista som görs i föreningens LEADER-projekt blev lyckat och en framgång !
Stor enighet och engagemang att göra en första grov inventering av mat i Tiveden o Gränsbygden.
Mat utifrån vilka ställen det finns och mat utifrån vilka produkter som finns.
Stor enighet också kring ett aktivt arbete kring Tiveden som varumärke.
Bland de femton närvarande fanns både entreprenörer och föreningar - o representanter från hela Tiveden o Gränsbygden.
Målsättningen är nytt möte i slutet av januari och att grovinventeringen då är gjord.
Kanske, kanske har nu frågan om lokala produkter från Tiveden-Gränsbygden fått en rätt "ingång" och med ett konkret resultat vad det lider.
 
Kommunen bjöd in till möte om kulturen
Föreningen var med och tyckte till
Det var tyvärr inte särskilt många föreningar och entreprenörer som kom till mötet i Gullspång som kommunen inbjudit till om kommande Kulturplan.
Mötet var upplagt som en workshop där deltagarna i grupper skulle föreslå idéer och komma med konkreta förslag om kulturen i kommunen.
Liknande träff har kommunens politiker och tjänstemän också haft. Nu sammanställs resultatet för att ingå i ett förslag till kulturplan.
Föreningen var närvarande med två av sammanlagt åtta personer från föreningslivet som var på mötet.
 
Ansökan godkänd och inlämnad
Det funkade hela vägen med LONA-ansökan som omfattar 25 sidor och beskriver femton Åtgärder som vi i föreningen vill göra för att fortsätta utveckla Högsåsen.
Nu blir det väntan till april för besked hur Länsstyrelsen ställer sig till ansökan.
Det är stort tryck från regionens kommuner och många ansökningar som kommit in.
 
MariestadsTidningen uppmärksammade ansökan som vi gjort och skrivit för ett möjligt LONA-projekt som Gullspångs kommun blir projektägare för.
 
Det blir ansökan om LONA-medel.
Kommunstyrelsen sa ja o lovordar.
Gullspångs kommunstyrelse har godkänt, och lovordat, föreningens förslag att skriva en ansökan och söka LONA-medel.
Lona står för Lokalt Naturvårdsarbete och är medel som Jordbruksverket har, men som Länsstyrelserna sköter om.
År 2005-2009 genomförde vi ett mycket lyckat LONA-projekt som la grunden till utvecklingen på Högsåsen.
Nu gör vi ett försök igen med att söka pengar - för fortsatt utveckling av vårt fina naturreservat o fritidsanläggning
.
 
"Vi gör det tillsammans"
Så heter det projekt som vi nu startar och som kommer att pågå två år framåt.
Glädjande kunde vi konstatera att av 63 insända projektansökningar så valde regionsutvecklingsnämnden och dess kansli ut sju ansökningar som fick bifall.
Vår var en av de sju.
I projektet avser vi att bygga vidare på nätverken vi skapat under de gångna åren. Nätverk med föreningar, organisationer, entreprenörer och kommuner och andra.
Tanken är att vi skall stärka samarbetet i våra bygder genom att hitta intresserade även utmed Vänerkusten !
Något eller några möten och träffar skall hinnas med i år för att förankra och spåna idéer.
Föreningen står som projektägare och i samarbete med Studiefrämjandet Norra Skaraborg, Otterbäckens BK samt Gullspångs kommun.
Vi räknar med ett 10-15-tal aktiva aktörer förutom de övriga, ex i Sköna Maj nätverket, som på olika sätt kommer att bli berörda.
Bilden ovan från Tivedstorp som är med i nätverket.
 
Mineraler och guld mötestema
Det blev sjutton personer på onsdagsmötet som handlade om Mineraler och guld.
Föreningens "egna guldgrävare" Per-Olof har gedigen kunskap om geologi och mineraler.
Så det blev en helkväll med mineraler, mikroskop och guldprat.
Härligt uppsluppen stämning...
 
Fin slåtterdag
Årets slåtterdag blev fin och mysig.
Jobbet att slå gick bra, trots att rekordvärmen gjort höet torrt och hårt.
Ett 10-tal var med och avnjöt traditionsenligt motti (nävgröt) och fläsk med flott och havregryn.
 
 
Nyheter på Sköna Majs hemsida !
Nu har nyheter börjat läggas upp på Sköna Majs hemsida.
I år arrangeras det nio dagar långa kultur o naturarrangemanget 24.5 - 1.6.
Arrangemanget rivstartar invigningslördagen med nyheten Undenästerrängen - ett långlopp i naturen.
Samt inte minst den omåttligt populär Maskinhistorisk dag vid Älgarås såg med start kl. 10.
 
 
Arbetet kring Kulturturism Tiveden fortsätter
Som vi berättat gör föreningen ett delprojekt "Kulturturism Tiveden" som blivit mycket populärt där idéer och tankar kommer in till den operativa grupp som finns.
Tankarna som kommer visar precis på det som är en av idéerna bakom delprojektet - att även undersöka vad som ryms inom namnet "Kulturturism".
Här nedan foton på tre skilda företeelser som ligger utmed Vätterstranden som ju också utgör Tiveden o Gränsbygdens östra gräns:
* Det sanslöst vackra Djäknesundet som ju ligger i naturområde Valekleven.
* Masugnen i Igelbäcken med en spännande omgivning.
* Interiör i Birgittakyrkan i Olshammar.
 
 
 
Vi initierar nytt projekt - "Ängslador den
glömda kulturskatten...
Goda idéer är till för att knyckas, så nu har lyft ett förslag om ett delprojekt i vårt pågående Leader-projekt och
"Ängslador - en bortglömd kulturskatt", så fint kallar Jönköpings länsstyrelse o länsmuset sin inventering av dessa byggnader - som ofta glömts bort, ofta lite undanskymda som de stod.
 
Tanken är att ett i Tiveden o Gränsbygdengeografiskt väl spritt urval av ängslador - oavsett skick !- kommer att presenteras.
Foto och lite information som blir en utställning. Vi gör en liten informationsfolder. Vi gör ett föredrag.


Så har vi ett sammanhållet koncept att visas lite varstans i våra bygder. Lagom opretentiöst o anspråkslöst med lite fakta och kunskap och lokalhistoria.

 
Härligt möte i Undenäs !
Härligt upptaktsmöte och halvdag i Undenäs idag tisdag 25e febr, inför vårt "Sköna Maj 24 maj - 1 juni nio dagar Kultur o natur i fem kommuner och två län".
Mycket på gång...
Tjugofem närvarande. Många bra tankar o idéer, mycket nytt - kanske vi skall göra allvar av att visa upp det lokalproducerade.
Glada människor, mycket skratt och underbar mat från Undenäs Byalag.
 
Tiveden och Gränsbygden "goes on line"
Trettioen representanter för entreprenörer o föreningar kom för att lyssna på och diskutera, o äta eko-fika, om hur vi tar nästa steg för att utveckla vårt Tiveden o Gränsbygden.
Som alla vet krävs ju numera att vara on-linebokningsbar från datorn om man skall komma någon vart.
Till säsongen 2014 skall vi vara det...
PS - vi bor 7.500 totalt i bygden.
 
SKÖNA MAJ spridits till hembygdsfolk i Örebro län
- Tycker det gick bra, engagerade och intresserade åhörare, som absolut gillade vårt Sköna Maj.
Kommentaren är Ulf Sandbergs efter föredraget på Örebro läns Hembygdsförbunds Förbundsdag i Örebro.

"Kulturturism och marknadsföring" var rubrik för dagen och "Sköna Maj - ett samarrangemang över gränserna" rubriken på Ulfs föredrag. Ett av fem punkter.
Ett 70-tal personer närvarade från hela Örebro län.

Många gillade förklaringarna hur vårt arrangemang är uppbyggt - på aktörernas eget engagemang, med betoning alla aktiviteter lika mycket värda och vårt breda nätverk med möten där allt ventileras.
 

20e slåttern på Högsåsen

Föreningen har för tjugonde året slagit, krattat o tagit hand om höet på slåtterängen i Högsåsen.
Överlägset mest jobb utförde Anita o Ulf Persson, i Barrud samt Annie o Arne Albertsson, Åsebol.
Högsåsen är ju minst ett par veckor senare än andra platser i närheten men som inte ligger så högt på bergsplatån.

 

Svea skog slutavverkar 11 hektar runt Högsåsen - blir ungefär 500 timmerbilslass ...

Det är avverkning på gång o då måste vägen förbättras.
Svea skog är på gång att avverka hela området bortanför Högsåsen bort till Korterud.
Ca. 11 hektar o planerat 20.000 kubikmeter eller motsvarande bortåt 500 timmerlastbilslass.
Så snart blir det ett "nytt" panorama när man kommer till naturreservatet.
Vägen genom reservatet och bort genom skogen som skall avverkas.

 

Möte o arbetsdag på gång för hela nätverket i Tiveden o Gränsbygden

Måndagen 7e oktober har vi bjudit in föreningar, entreprenörer o kommuner till en träff i Hova.

Avsikten är att samtala o diskutera o dra upp riktlinjer för flera viktiga arbetsområden.

* Först o främst skall vi utvärdera att Askersunds evenemangs o turistinformation haft hand om vår gemensamma turistelefon information.

* Vi skall också prata allmänt om säsongen som varit.

* Sedan har vi år 2014 års Sköna Maj att prata om, utifrån hur årets nio dagars arrangemang föll ut.

* Vi har vårt stora o omfattande Ledprojekt att gå igenom o resonera kring.

Två översiktskartor som visar utvecklingen av leder som vi lokala aktörer har anlagt sedan år 2004.

 

OBS - vi börjar med invigningsceremonin !

Elisabeth Göthberg talar

när 6e kolmilan invigs

lördag 21 sept. kl. 16.

Elisabeth Göthberg, från Mariestad var museichef på Vadsbo museum under 30 år o byggde upp museets goda namn o goda rykte.

Själv är hon arkitekt i botten och bland så mycket annat hon gjort är en kulturbyggnadsinventering i Mariestad.

Numera driver hon bl.a. ett eget företag inom kulturturismbranschen och ordnar resor till olika platser runt om i bygden.

 

Nu har vi gjort en 24-sidig Högsåsen Tidning

Vår egen Högsåsens Tidning är klar.
Vi har gjort en 24 sidig tidning med Högsåsen i centrum, men med mycket mer att läsa.

Om - Vandringslederna från A till U o karta, Naturreservatet runt, Ädelträd, Att resa en kolmila, Sommarsurr i Tiveden, Snart 100 mil leder och en hel del lokalhistoriskt om Mullerud, Göstas-Jon, upprorsmakare Sven i Korterud, Drottningen av Tiveden m.m.
7.000 ex i upplaga.
Vi kör runt och stoppar i brevlådor o till turistbyråer med flera ställen.

 

Fåren är plats

Så har fåren kommit på plats, helgen 8-9 juni, för att beta hagarna och hålla landskapet öppet.

Som vanligt är det Fårgården i Åsebol som sköter allt kring fåren.

 

Säsongens första

Växtligheten är ju ett par-tre veckor senare uppe på Högsåsen än omliggande landskap.

Men i onsdags 5 juni klipptes reservatets gräsmattor för första gången, det är sen start.

Å andra sidan växer det väldigt fort ute nu.

 

Ekhamra skola, Mariestad tackar o lovordar

vår anläggning o våra leder

Tanken var att slå läger vid Narven, men så här års brukar det vara blött o i år är det extra blött nere vid sjön.

Så därför ringde Ekhamra skolans rektor Olof Lindblad o undrade om det bra att de slog upp sina två militärtält uppe vid Högsåsen. De var dryga 30-talet.

Självklart sa vi ja o pga att det låg regn i luften o blåste så satans mycket erbjöd vi även Högsåsenstugan.

- Vill bara tacka för vänligheten, för en fin anläggning o trevliga vandringsleder, ringde så Oloif Lindblad tillbaka o berättade att de gått ett par mil o även varit nere vid Kvarnfallet o kolplatsen.

Så roligt.

Så betydelsefullt.

Små guldkorn för oss i föreningen att få höra detta !

Välkomna åter, säger vi.

 

Guldvaskare förgyllde kolmilerivningen vid Kvarnfallet under Sköna Maj
Tjock korv, kokkaffe o dricka.
Mys i kolkoja.
Folke Gustavssons finstämda dragspelande.
Bläddra i nya Besökskartan över Tiveden.
Prata o umgås.
Titta på när år 2012/13 års kolmila rivs. Dryga hundratalet gjorde det i år igen vid Kvarnfallet, Högsåsen.
I år kom också ett par guldvaskare och hade uppskattad visning i kvarndammen.
Anspråkslöst o lättsamt o nöjda arrangörer.

Ett tiotal i Högsåsen föreningen rev milan.

 

Kommunen tar över Narven

- blir naturbadplats

I diskussionen om Narvens badplats så förklarade kommunen att man funderat att lägga över ansvar på Arbetsmarknadsenheten o att man inte tänker sig några bryggor i framtiden.

Istället skulle Narven bli en naturbadstrand.

Bryggorna är ju från 1970-talet o är direkt olämpliga att använda. Nya är en investering på minst ca. 100.000 kr. Vilket inte är försvarbart.

 

Vi river milan under Sköna Maj som ifjol

- det blir fredag 10 maj med start kl. 17

- Vi kom på att folk gillar att kolla på när andra jobbar. Så vi river milan i år igen i Sköna Maj veckan, och bjuder på lite smått o gott.

Peter Tvelin i Högsåsen-föreningen är mannen bakom milan vid vackra Kvarnfallet, tillsammans med brorsan Robert.

I höstas tände föreningen sin förhållandevis lilla mila, den kolade fint. I maj rivs den o kolen packas i säck.

Uppskattat att titta på alltså

Fredag 10 maj var datum.

 

 

Vårt Leader Ledprojekt

Tio rastplatser byggs !

Så blev det vår och det innebär att vi nu ger oss ut och bygger rastplatser och rasthagar.

Inte mindre än tio stycken är inplanerade på våra leder.

I första hand så förbättrar vi servicen för häst o ryttare o anlägger rasthagar där man kan släppa hästen.

Det blir också bänk o bord på flera platser.

Men eftersom det är fritt fram att vandra på våra 30 mil ridleder så kommer bord o bänkar väl till pass för vandrare som vill ta en paus.

Arbetet ingår i vårt tvååriga Leader-projekt.

 

Fördjupning i bygdens historia

För den som vill fördjupa sig i vår bygd, dess historia, kulturhistoria och läsa om kända personer m.m., så har föreningen sedan några år tillbaka en forskningssida som heter: www.forskningitiveden.se

Laddar för Sköna Maj

Föreningen laddar förnärvarande för årets Sköna Maj.

Det är fjärde gången och vi är som vanligt ansvarig förening med uppgift att hålla ihop o ansvara för samordningen av program och marknadsföring m.m.

 

I år lär vi bli fantastiska 60 medarrangörer. Helt ny plats är Ramundeboda där ett tiotal arrangörer medverkar i ett digert o blandat program.

 

Högsåsenföreningen är med i tre aktiviteter på olika sätt.

* Kvarnfallet o rivning av mila håller vi o fixar själva.

* I Barrud är vi med och samarbetar med Barruds byalag för föredrag o musik.

* Och så håller föreningens Arne Albertsson sin Fårgård i Åsebol öppen.

Fjolårets Lammutsläpp vart ju dundersuccé o i år blir det lördag 11 maj kl. 12-15.  

 

Lammutsläpp på Fårgården i Åsebol blir det lördag 11 maj. kl. 14. Gården är öppen kl. 12-15.

 

Vi river milan under Sköna Maj som ifjol

- det blir fredag 10 maj med start kl. 17

- Vi kom på att folk gillar att kolla på när andra jobbar. Så vi river milan i år igen i Sköna Maj veckan, och bjuder på lite smått o gott.

Peter Tvelin i Högsåsen-föreningen är mannen bakom milan vid vackra Kvarnfallet, tillsammans med brorsan Robert.

I höstas tände föreningen sin förhållandevis lilla mila, den kolade fint. I maj rivs den o kolen packas i säck.

Uppskattat att titta på alltså

Fredag 10 maj var datum.

 

Första sidan Sköna Maj Nyheter febr 2013 som berättar att det kom 40 stycken till uppstarten !

I år genomförs arrangemanget Sköna Maj 4-12 maj. Det arrangeras alltid Kristi Himmelsfärdsveckan o den infaller extremt tidigt i år.

 

Maila till oss styrelsen (att) hogsasenitiveden.se så kan vi skicka det 9 sidiga Nyhetsbrevet.

 

 

Led-träff och planering med Ridleder Tiveden

Vi har träffat Föreningen Ridleder och diskuterat igenom vad o hur som behöver göras för att höja standarden på våra leder - utifrån vårt pågående projekt "Entreprenörskap i Tivedens o Gränsbygdens ridleder o vandringsleder".

Till den här säsongen blir det ett rejält lyft avseende rasthagar för hästar o rastbänkar m bord för ryttare o vandrare.

Det är något som ständigt efterfrågas och vi satsar därför både projektpengar och ideell tid i år på det.

 

Unden runt får vänta till nästa säsong

Vi har beslutat att flytta fram skyltningen och exakt dragning samt genomgång av servicen för den planerade långa stora vandringsleden "Unden runt" till nästa säsong, år 2014.

Det går redan idag att själv gå leden, det går ju utmärkt att själv pussla ihop vandrings o ridlederna som det passar.

Bäst är att utgå ifrån vår stora ledkarta där lederna finns utmärkta !

 

Fantastiskt så många arrangörer som kommer på onsdag !

Har mailat ut upplägg o arbetspunkter inför halvdagen i Hova sessionsal o hotellet på onsdag för arrangörerna i Sköna Maj 4-12 maj.
38 anmälda deltagare söndag kväll.
Fantastiskt !
Kartan visar var deltagarna kommer ifrån till onsdagens arrangörsträff.

 

Vi har avsagt oss skötseln av Narven.

Nu har vi, Högsåsen-föreningen, avsagt oss det ideella arbetet med badplatsen vid Narven.
Lite ledsamt eftersom vi skött den sedan år 1993. Men ingen i föreningen har egentligen någon koppling längre till badplatsen o badkulturen numera skiljer sig radikalt åt mot förr. En sjö som Narven är inte så populär längre.
Den ökade vandaliseringen de senaste åren, förstörelse bryggor, islängda bord, träd som fällts med yxa, eldning i omklädningsrum m.m. samt fjolårets totala invasion av canadagäss slet mycket också.

Bryggorna är stämplade med "Hova kommun"= 1970.

 

 

 

Vi anordnar Upptaktsmöte i Hova för arrangörer i årets Sköna Maj 4-12 maj

Den 30e januari kl. 10-14 anordnar vi halvdag inför årets Sköna Maj 4-12 maj.

Det blir fjärde gången arrangemanget anordnas som är "Natur o kultur i nio dagar i fem kommuner o två län".

Ifjol var vi cirka 40-talet lokala aktörer som alla ordnade aktivitet eller fixade något särskilt de dagarna.

Det är sagt att arrangemanget skall ske i positiv anda, att vi gör detta för att det är kul, inget "måste".

Alla arrangörer tar sina egna kostnader o ev. intäkter.

Arrangemanget är i stort sett självbärande. Vi har haft blandat stöd de gångna åren som underlättat för oss att arrangera.

Ifjol gjorde vi en 20 sidig tidning om Sköna Maj som trycktes i 7.000 exemplar o var förstod vi mycket uppskattad.

Fjolårets Sköna Maj tidning.

 

22 lokala kulturaktörer tackade ja när vi bjöd in !

Nätverk bildat - vill ha träff med Gullspångs kommun - kommunalrådet positiv. Ändring på gång !

Tjugotvå lokala aktörer hade bjudits in av Högsåsen Kultur o natur, och tackat ja, till ett förutsättningslöst samtal och diskussion om Gullspångs kommuns nu avslutade Kulturplan 2008-2012, inräknat Gullspångsmodellens mål, syfte och inriktning.

Efter att fyra meddelat förhinder blev det så arton aktörer som representerades av tjugoen personer som ägnade torsdagskvällen den 17e januari åt träffen ”Kultur och arrangemang i Gullspångs kommun”.

Stora o små, bred bas o hela kommunen

De lokala aktörerna kom från hela kommunen, Otterbäcken, Gullspång, Södra Råda och Hova. De representerade både den ideella sektorn och entreprenörssektorn.

Det var stora och små föreningar, såväl kulturföreningar som sådana med mer verksamhet.

Deltog gjorde också kommunens professionella kulturutövare och arrangemangs entreprenörer.

Bildade nätverk – vill bidra !

Deltagarna ansåg att bildande av någon form av nätverk låg närmast till hands. Något namn fastställdes inte, men arbetsnamnet nämndes som ”Nätverket för kultur o arrangemang i Gullspångs kommun”.

Det var också en allmän mening att aktörerna vill bidra aktivt för kommunens och bygdens positiva utveckling.

Förankring och delaktighet har saknats

Vidare diskuterades bland deltagarna i termer av:

1. Att nätverket bjuder in kommunstyrelsens arbetsutskott till nästa möte vecka 10-11.

2. I Kulturplanen 2008-2012, beslutad av fullmäktige, står att en utvärdering skall göras. Vi önskar få delta i det arbetet utifrån våra förutsättningar.

3. Varken Kulturplanen eller Gullspångsmodellen föregicks av lokalt förankringsarbete innan de beslutades, fastställdes och inriktning bestämdes - vilket vi tycker var synd och en miss.

4. Om kommunen skall arbeta med en ny Kulturplan önskar vi lokala aktörer få delta, utifrån våra förutsättningar. Uppgift finns på kommunens hemsida om att arbetet startade redan i höstas.

Stöttning med små medel

5. På mötet framkom också flera konkreta förslag om hur Gullspångs kommun med små medel skulle kunna stötta oss lokala aktörer och förenkla vid arrangemang. Förslag vi önskar diskutera vid mötet som nämns i punkt 1.

Entreprenörerna viktiga

6. Deltagarna påpekade att de entreprenörer inom kultur o arrangemang som bor och verkar i kommunen genererar arbetstillfällen och resurser. Tyvärr hamnade de lite i skymundan i Kulturplanen. Vi önskar dialog om hur deras allmänna ställning inom kommunens arbete med kultur och arrangemang kan stärkas.

Gå vidare

Ovan skall ses som lite blandade allmänna punkter för att gå vidare i arbetet med Kultur o arrangemang. Deltagarna avvisade inte heller nyskapande kultur.

Vi tror på vår kommun och vår bygd – och vi vet att vi kan bidra !

****************

Kommunalrådet Carina Gullberg har svarat positivt på inbjudan. Samtalet mellan de lokala aktörerna och kommunstyrelsens arbetsutskott är nu bestämt, till den 6e mars.

 

 

Ett historiskt möte mellan

Askersund, Gullspång o Laxå

Här sitter dom !

Mats Fransson, turist o näringslivchef Laxå kommun, Martha Thernsjö, processledare Förstudien, Fredrik Tidholm, turist o näringslivschef Gullspångs kommun, Malin Wistrand, turistchef Askersunds kommun och Ulrika Nilsson, projektledare ”Det goda värdskapet” Gullspångs kommun samt han som gömmer sig bakom kameran, Ulf Sandberg, också processledare.

Det var de sex personer som träffades en solig decemberdag på kommunhuset i Laxå.

Träffades för att för första gången prata samarbete över tre kommun o två länsgränser. Prata gemensam turism och landsbygdsutveckling i Tiveden och Gränsbygden.

En härligt god och positiv stämning och atmosfär präglade träffen som definitivt platsar in bland viktiga händelser för vår bygds framtid.

Personkännedom och att lyssna på nya perspektiv är guld värt i ett sådant arbete som vi lokala aktörer gör i och för vår bygd.

 

Nej, en stängd Riddarborg lockar inte…

Det är inte alltid resurserna räcker till ambitionerna. Så Gullspångs kommun har beslutat att dra ned på öppethållandet i Riddarborgen (Turistbyrån) utmed E20 i Hova. Det blir öppet under normal högsäsong, juni – augusti, i fortsättningen.

Något som fått flera i Hova, bl.a. företagarföreningens ordförande L-G Ytterberg och glaskonstnär Eva Rittsel,  att gnugga geniknölarna och nu börjat jobba på en lösning, så att en av Sveriges mer udda och fascinerande turistbyråer också välkomnar besökare andra tider på året. Nu blir det möte, först med kommun och sedan tänker de intresserade ha ett eget möte för att resonera hur och om det finns en lösning.

 

         

 

Undens Fiskevårdsförening en digital föregångare – fiskekort via sms !

Vi vet alla att den digitala världen tar över mer och mer. Att kunna boka resor, boende och upplevelser on line blir allt vanligare.

Liksom att mobiltelefonen används till så mycket mer än ringa med.

Exempelvis att köpa fiskekort !

Det är Undens Fiskevårdsförening, med ordförande Gunnar Bohlin i spetsen, som börjat med det.

Lite så där i skymundan och lite smygande har föreningen infört möjligheten att via ett sms köpa fiskekort.

Initiativet applåderas varmt.

Att göra det enklare och smidigare är självklart ”the way to go”…

         

 

En halv dag med medfinansiärerna

Det är sammanlagt sjutton olika medfinansiärer till förstudien ”Tivedens o Gränsbygdens turism”, som Laxå kommun är projektägare till.

Vi ville ha den lokala bredden och de flesta la den tusenlapp som önskades. Resterande medel upp till de erforderliga 51.000 kr la våra tre kommuner, Laxå, Askersund o Gullspång.

Under en halv dag i Undenäs samlades representanter för medfinansiärerna för att diskutera igenom olika gemensamma frågor och synen på vägen framåt.

Vi kan alla konstatera att det är inga ”bluff”projekt vi gjort de gångna tio åren.

Överallt i vår bygd och på internet och i broschyrer kan alla se att vi gemensamt åstadkommit mycket som är positivt för vår bygd.

Nu gäller det att fortsätta på vägen och öka samarbetet och tillsammans marknadsföra vår bygd på olika sätt.

***

Förstudien skall undersöka lite mer konkret vilka vägar som finns, vad vi har för tankar kring samarbete, vad vi vill få ut av det och vilka former av organisation eller nätverk eller liknande vi vill ha.

 

Nu lyfter vi frågan om

LOKALT PRODUCERAT !

Frågan är inte ny och den är inte så lätt att hitta en bra och meningsfull lösning på.

Men problem är till för att lösas och omvandlas till möjligheter som bekant.

Därför lyfts nu frågan i arbetet inom Förstudien, som pågår till den 15e januari.

Hur skall vi samarbeta och hur skall vi till gagn för alla utveckla de lokalt producerade produkterna.

Vilka produkter görs i vår bygd idag, finns det någon nytta att samarbeta, att utveckla ett varumärke, vad skall samarbetet gå ut på, vad vill vi med ett samarbete och ett gemensamt utvecklingsarbete.

Frågor i långa banor.

Visst är det härligt ?!

 

Över 50 per dag...

För andra gången, förra var i maj i år, är snittet fler än 50 besökare per dag på hemsidan !

September månad var dock rekordmånad med fler sidor lästa och fler som sökt och funnit oss.

Fantastiskt, är ordet.

Vi har ju glädjande nog märkt ökat intresse för Högsåsen o bygden runt omkring o det vi gjort o gör.

Det är alla våra leder, Rid o vandringsleder, det är upplevelseplatserna, det är kolmilan m.m.

Roligt !

 

Träffen med kommunen

- Tycker att representanterna från kommunen lyssnade på de tankar och idéer som las fram, nu får vi se om det blir något resultat.

Arne Albertsson, vice ordf i föreningen kommenterar träffen med Gullspångs kommun torsdag 27e september.

Föreningen har länge försökt få till stånd ett möte och någon form av gehör för det "batteri" av frågeställningar som samlats under de senaste åren.

Det är ingen hemlighet att vi i föreningen känt att kommunen inte brytt sig i att överhuvudtaget ge någon form av gensvar på de frågor vi rest.

Frågor som - ett nytt skötselavtal, någon form av avtal eller överenskommelse ang. badplatsen som vi skött utan någon ersättning, toaletten duger inte, en investering i vatten o avlopp behövs m.fl.

- De skall undersöka om det finns några medel att söka för att bl.a. reparera upp byggnaden som idag inrymmer vårt förråd, taket är ju dåligt där, förklarar Arne Albertsson.

Vi återkommer i frågan ...

 

 

År 2012

 

Foton invigning Kolmilan 2012 - klicka här !

 

 

 

            Foton Högsåsen runt juni 2012 !

 

Första mötet i Förstudieprojektet

Under tiden 15e september till 15e januari nästa år pågår projektet Förstudie Tivedens o Gränsbygdens turism.

Laxå kommun via Mats Fransson äger projektet och Märtha Thernsjö samt föreningens ordförande Ulf Sandberg, skall se till att det genomförs.

Det handlar mycket om att sammanställa hur det ser ut och vad de olika aktörerna, föreningar, entreprenörer, kommuner o andra, vill med turismen och besöksnäringen i bygden.

Genom möten, samtal o även ett seminarium med inbjuden föreläsare så skall det diskuteras samman samt upprättas ett förslag till en ordentlig projektansökan, till Regionförbundet Örebro Tillväxtprojekt, med målet att lyfta bygden ännu ett steg.

Entreprenörer, nya o gamla leder o tänkta leder o våra smultronställen m.m. Allt det o mycket till skall nu nagelfaras i pågående förstudie.

 

Träff med kommunen för att lyfta frågor !

27e september har föreningen träff med Gullspångs kommun för att diskutera framtiden.
Frågor vi meddelat som behöver lyftas:
* Skötselavtalet har löpt ut.
* Narvens badplats m bryggorna.
* Multitoan på Högsåsen håller inte måttet.

* Rinnande vatten med avlopp till Högsåsenstugan och toabyggnaden.

* Hur ser kommunen på det utvecklingsarbete som pågått sedan år 2004 och som nu omfattar mer än 50-talet lokala aktörer i fem kommuner och två län. Ett arbete och samarbete som skapat bl.a. Ridlederna o Vandringslederna o arrangemanget Sköna Maj, kultur o naturfestival i nio dagar.

 

Bilderna är från år 2004 och visar P-platsen samt vy över hagen vid Högsåsenstugan.

 

Årets kolmila kolat färdigt !

Årets kolkojemys m rykande mila är över för denna gång och vi skriver onsdag 12e september.

Nu tar arbetsledare Peter o Robban Tvelin över o fixar det efterarbete som behöver göras nu.
Tack alla föreningsfolk som engagerat sig, tack alla som var på invigningen o alla som hälsade på övriga dagar.

Nu skall vi ...

Det står om oss i MariestadsTidningen idag.

En bra ruta på 1a sidan o nästan hela insidan.
Klart o tydligt skrivet om det vi häruppe har på gång.
Folk, föreningar, entreprenörer plus kommuner, länsstyrelser o regioner bildar nu ett stort nätverk med samarbete kors-o-tvärs över gränserna.
Nu skall vi lyfta kommunen o bygden !
Och förhoppningsvis kommer det mera...

 

 

Milan är rest - klart inför invigningen lörd 8 sept

Läs om invigningen på annan plats på sidan.

Vi var femton stycken allt som allt som ägnade söndagen 26 aug åt att resa årets kolmila, slyröja, städa o fixa i ordning vid Kvarnfallet i största allmänhet.

 

 

 
Klart
- ja till förstudien om Tivedens o Gränsbygdens besöksnäring!
Örebroregionen meddelar att det blir pengar för att genomföra en fyra månaders förstudie - med målet att arbeta fram en bred o långsiktigt hållbar lösning för turismen i vårt Tiveden o Gränsbygden.
Nu sätter vi fokus på affärsverksamheten runt turisterna o besökarna - för att skapa den där härliga positiva spiralen - med bättre förutsättningar som kan innebära nya jobb, nya företag o nya investeringar.
Nu åker vi ...
 
Pilgrimsvandra runt Unden - hur låter det.
Vi var tretton på mötet igår, från Finnerödja, Tived, Undenäs o Skaga som resonerade om vårt stora Ledprojekt i allmänhet o Vandringsleden runt Unden i synnerhet.
Och Monica Bergerstedts rubrik på leden köptes entusiastiskt.
Nu jobbar vi vidare.
 

Träff om leden Unden runt onsdag 15e augusti så här skulle leden kunna gå !

Det finns nu ett första utkast till ledsträckning av leden Unden runt. Det är den röda linjen på kartan. De streckade röda linjerna är matarleder som alla utgår från en entreprenör.

De svarta cirklarna är entreprenörer och de med röd ring är entreprenörer som kan erbjuda övernattning. Grön cirkel är vind o övernattningsskydd.

Berörda entreprenörer, uppräkningen börjar ovansidan Unden: Fårgården i Åsebol, Högsåsen kultur o friluftsanläggning, Kilstorp.

Östra stranden: Pensionat Tiveden, Camping Tiveden, Tiveds skola/turistinformation, Tivedstorp, Undevi, Tivedens B&B, Grönelid, Ösjönäs, Kopparhult, Granvik.

Västra stranden: Tolsjöhult, Sätra Herrgård och Skagagården.

OBS- alla entreprenörer är inte tillfrågade om de vill vara med just för leden Unden Runt.

 

Femton stycken blev det allt som allt på årets Slåtterdag.
Risk för regnskurar såg överhängande ut, så då blev det strålande solsken istället på årets Slåtterdag.
Det blev mycket prat mellan lieslag o räfstag. Men frampå eftermiddagen hade vår lilla fina äng slagits. Det kan sägas att gräset o växterna var ovanligt tjockt o långt o tydligt välmående i sommarens blöta uppblandat med värme.
Det serverades traditionell Motti (nävgröt) m stekt fläsk, stekflott o lingonsylt.

Det slank ner ...

 

Nu börjar jobbet med Vandringsleden runt hela Unden – möte 15e augusti i Högsåsen

Redan i augusti kommer det konkreta arbetet med storsatsningen ”Unden runt” att starta.

Vi inbjuder alla intresserade och positiva krafter till ett första möte onsdagen den 15e augusti.

På mötet blir det också samtal om hela vårt nya Ledprojekt, där ju leden Unden runt är ett delprojekt..

Vi skal diskutera igenom den exakta sträckningen, hur vi skall koordinera och utveckla servicen utmed leden.

Klart är att vi märker de 8-10 milen med en blåmålad aluminium-profil av Unden som skall sitta på vandringsstolpar. Vi kommer att bli många som berörs av leden – både ideella och entreprenörer.

Bilden visar den tänkta symbolen som skall placeras på stolpar runt Unden leden.

 

Välkommen till Slåtter sönd 12 aug kl. 11
Vi slår vår lilla Slåtteräng - vi kör med slåtterbalk o med lie, de som har. Vi har fika o så berättar vi lite vad som är på gång i höst.

 

Peter o Robban i Rudskoga
På söndag den 29 juli  är det den populära teknikdagen i Rudskoga.
Och Högsåsen är på plats via "kolmileproffsen" Peter o Robban Tvelin, som på arrangörernas önskemål, visar upp en minimila !
http://www.rudskoga.se/evenemang/teknikdagen-1998914

 

 

Gässen borta - vandaler istället!
Vi har blivit av med Canadagässen vid Narven.
Fortfarande är marken på badplatsen väldigt vattensjuk.
Och så har det kommit vandaler istället...!
Några har huggt med yxa på ett antal träd och fällt några stycken också.
Man slutar aldrig förvånas över vad dessa personer kan ta sig till.

 

Problem med Canadagäss

Tyvärr har problemen med Canadagässen vid Narven o badplatsen ökat dramatiskt i år. Ifjol höll vi dom stången någotsånär.

Inför Midsommarhelgen i år har vi för tredje gången denna säsong klippt o fräschat upp vid badet vid Narven.

Dels är dock otroligt vattensjukt i år - mycket regn o högt vattenstånd.

Dels förstör gässen både gräsmatta o brygga.

Tyvärr.

 

Grytkullen värd ett besök

Det är många som passar på att ta en sväng bort till grytkullen, ca 750 m bort från stora P-platsen. Kullen ligger fint i tallskogen o är fullkomligt genomborrad av 15-talet grävda grytgångar med öppningar av grävling o troligen även räv. Det används inte längre.

 

Nymålat o uppfräschat i Ledcentralen

Vi har fräschat upp i Vandringsledascentralen o målat nytt o fixat till lite.

Vi jobbar också på att ta fram mer information.

 

Nu börjar arbetet med Upplevelseplats Gårdsjön

Kvarnfallet har blivit en dundersuccé o vår målsättning att skapa en Upplevelseplats har vi lyckats med.

Nu går vi vidare och sätter "tänderna" i vad som har arbetsnamn - Upplevelseplats Gårdsjön.

Här invid vackra Gårdsjöns strand o där sjön övergår i Kvarndämmet o sedan Åsebolsbäcken är en härlig plats.

Mjuk miljö, spännande historia o en stor torvmosse som skiljer ut sig i naturen.

Det finns en ordentlig stig som löper genom mossen, men vi funderar att skapa större tillgänglighet genom flera slingor för att ge upplevelsen o känslan man får av en mosse.

 

Njutbar utsikt från bänken o bordet, som måste putsas upp o oljas in.

 

Garaget behöver ses över, både utvändigt o invändigt, där en yttervägg i bakre delen måste repareras.

 

 

 

Lammen släpps ut i det fria

På lördag den 19e maj kl. 14 är det Lammsläpp vid Fårgården i Åsebol, hos Albertssons.

Alla välkomna från kl. 11, tipspromenad, försäljning fårprodukter m.m. erbjuds.

 

Roparen som blev en av de första kolportörerna i Sverige ...

För tredje året så samarbetar Hova pingstförsamlings kör och föreläsare Ulf Sandberg.

På söndag den 20e kl. 17 i Barruds bönehus framförs ett knippe av de folkkära läsarsångerna.

Och Ulf Sandberg berättar om den fantasieggande Roparrörelsens övergång till kolportörverksamhet som sedan blev den Frikyrkliga rörelsen.

I Lindåsen, halvmilen bortanför Älgarås står ovan minnessten på platsen där Skaraborgs första Missionshus byggdes av en C.O. Engström ...

 

Några programpunkter vi är direkt engagerade i

Måndag 14 maj kl. 19, Fårgården, Åsebol - Fisket - en framtida guldgruva. John Zafaradi, projektledare informerar.

Onsdag 16 maj kl. 17-20, Kvarnfallets dag, Kolmilan rivs, vi säljer kolen, musik, servering, Gå vår nya Kulturslinga!

Lördag 19 maj kl. 11-15, Fårgården, Åsebol - Öppen gård med Lammsläpp. Timmerman, Tipspromenad, försäljning, servering m.m.

Söndag 20 maj kl. 17, Barruds bönehus, Så byggdes Sverige - Kolportören. Läsarsånger med Hova Pingstförsamlings kör och föredrag av Ulf Sandberg.

 

Uppsnyggat vid Narven

Det är nystädat på hela Narvenområdet och vi hoppas hinna med lite uppfräschning av omklädningsstugan också, behövs både invändigt och utvändigt.

Däremot mår flera av brygglängderna "ingé bra" och vi får väl se hur vi skall göra med de gamla trotjänarna.

De senaste säsongerna har vi ju märkt ett betydligt ökat intresse för vår vackra badsjö.

 

Arbetsdag vid Kvarnfallet

Vi har haft arbetsdag vid Kvarnfallet och ställt iordning inför säsongen. Vi har eldat ut vinterfukten ur kojan och plockat rent i området.

Vi noterar att intresset för platsen bara ökar.

En fika på berget är inte fel och inte att krypa in i kolkojar"myset" heller.

 

Första röjningen av Naturreservatet gjord

Inför varje ny vår o sommarsäsong, så går vi igenom reservatet och röjer sly.

Vi plockar rent, krattar, går över hagarna och försöker göra allmänt snyggt.

Nu är den första vårfräschningen gjord.

 

Ledröjning för första ryttarna

Så har då några ledbitar på västra sidan av Unden, från Åsebol mot Skaga, röjts och gjorts framkomliga för de första ryttarna på vår Ridled.

 

Avslutning på projektet Dialog Tiveden – Högsåsen ansvarar för två avsnitt

Det kommer att bli gott om folk i Undenäsgården måndag 12 mars, då projektet Dialog Tiveden avslutas med en tre timmars genomgång och ett femtontal olika punkter.

Högsåsenföreningen ansvarar för två, en rapport om hur Sköna maj arrangemanget kom till och en mer framtidssyftande om arbetet med vårt Ledsystem, och lite kopplat till vårt nya Leader-projekt.

Dialog Tiveden har varit ett treårigt Leader-projekt med medel från Leaderområde Mellansjölandet, med säte i Lekeberg.

 

Toaletterna håller inte måttet

- frågan är hur vi löser det

Det var ett stort steg framåt när kommunen körde upp den nya toaletten till Högsåsen år 2007. Vi förbättrade servicen markant.

Men över tid har det visat sig att våra mulltoar inte klarar kraven. Det är för mycket plast och för klent och för svårt att göra rätt när man använder dem.

Inte blev det bättre när vi hade omfattande vandalisering av toalettbyggnaden heller.

Vi får nu ta upp frågan med Gullspångs kommun som ju äger såväl mark som byggnader på Högsåsen.

 

 

Bygdeplanen är färdig o inlämnad !

         

Så här ser första sidan ut på den Bygdeplan som vi gjort i föreningen efter åtta träffar.

Det är Leader Skaraborg som uppmanat byar o bygder att upprätta en sådan utvecklingsplan med sikte framåt.

Sex sidor lång med lite allmänna beskrivningar om vår bygd som avgränsas av de röda linjerna på kartan ovan.

Ringen runt Gårdsjö samhälle markerar att vi inte arbetat med själva samhället.

Planen avslutas med att vi sätter upp fem punkter som vi vill arbeta med och där vi trycker på det positiva i det breda samarbetet vi nu har över gränserna och som omfattar ett 40-50-tal aktörer. Fantastiskt !

Det kom ett mail ...

"Jag måste bara berätta att vi åker upp till Högsåsen ett par gånger varje månad och går de fantastiska lederna.

Inte nog med att vandingslederna är underbara, jag är alltid så rofylld i min själ när jag åker tillbaka till Otterbäcken efter ett par timmar i Högsåsen!

Vilken förmån vi har som har Högsåsen."

Sådant gör gott hos alla oss i föreningen o är ovärderligt att få höra någon gång emellanåt !

Sköna maj möte torsd 26 jan i Hova

Förarbetet för årets upplaga av Sköna Maj, 12 - 20 maj, startar på allvar på torsdag i Hova med ett brett upplagt möte där det mesta kring arrangemanget skall diskuteras.

Under två år har vi byggt upp ett arrangemang som varar i nio dagar och ifjol med 47 lokala medarrangerande aktörer. Vi har kämpat för att fylla programet o jobbat med våra aktiviteter.

Nu är det dags att lyfta blicken o se hur vi bäst utvecklar arrangemanget o vad vi vill med det.

 

 

År 2011

Vi skall försöka ta tag i forskningen igen

På senaste "gubbagruppen" mötet var det fjorton stycken närvarande vid brasan o kaffebordet.

Mötet var en blandning av mycket som vanligt - med massor av skratt så klart ...

Vi pratade också att ta tag i forskningsarbetet igen och försöka börja fylla på vår sida - www.forskningitiveden.se.

Vi kommer inte att hasta fram något och ingen skall känna press på sig.

I vår förening gör vi saker för det är roligt, så klart. Det är ju därför vi lägger ned vår fritid på det !

 

Nytt positivt stormöte om vårt Ledarbete

Det kom nästan 30 personer till november nätverksmötet i Tiveds skola om arbetet med att skapa vårt 100 mila ledsystem.

Till detta möte hade Monica B tagit fram kartor i full storlek, dubbel A1, som alla nyfiket studerade o kommenterade.

Ett härligt möte med härlig god entusiastisk stämning.

Detta trots det uppenbart gigantiska arbetet att få till Sveriges största (?) samlade ledsystem.

Ulf S höll som vanligt i mötet o med från vår förening var också Arne A, Göran Z o Jan Christer W.

 

 

Det handlade om fiske i Hjo

Vår förening representerades av Arne A på en heldags seminarium i Hjo om Fisketurismen i Skaraborg i slutet av november.

Mycket givande, mycket information, bra tips o lärorikt var summeringen o ett 50-tal deltog.

En sak att notera - Gäddfiske är vad utländska turister vill ha !

 

Turismutvecklingsmöte på Norrqvarn

Föreningen fick inbjudan att medverka påturismmöte på Norrqvarn om hur vi utvecklar vår bygd med fokus utifrån Göta Kanal.

Ulf S o Arne A deltog den ena dagen o fick lyssna till hur arbetet gått till för att få fram Sveriges turismstrategi o arbetet med att konkretisera turismutveckling runt Göta Kanal, ett samarbete som Gullspångs kommun ånyo gått med i.

Ett 40-tal deltog från Mariestad, Töreboda, Karlsborg o Gullspång kommun (fem st).

 

Nytt ridledsmöte i Tolsjöhult

Med anledning av vårt jobb under försommar o sommar med ridleden runt Unden på den västra sidan, så kallade vi till möte hemma hos Helena Sonehag, i Tolsjöhult på vägen mellan Älgarås o Undenäs. 

Arne Gribing, nuvarande ordf i Föreningen Ridleder Tiveden o Monica Bergerstedt, turistsamordnare var också med liksom Ulrika Nilsson, projektledare Det goda värdskapet (se nedan) o Therese Svärm, turismutvecklare. Från oss deltog Ulf o Arne A.

 

Upptaktsträff nytt kommunalt turistprojekt

När upptakten med ett drygt 20-tal närvarande skedde av kommunens nya turismprojekt, "Det goda värdskapet", fanns vi representerade av en trio personer.

Projektledare Ulrika Nilsson gick igenom ambitioner o målsättningar o pekade på vikten att besökarna i vår bygd togs emot på ett bra sätt samt att information var lätt tillgänglig.

Hon flaggade också för en del utbildningar som skulle komma.

 

Träffen om Bygdeplanen

Vi blev fem stycken från föreningen som under några förmiddagstimmar, från tio till ett, torsdag 29 sept. samtalade med Leaders bygdeplansansvariga Anita Johannson, från Skövde.

Själv summerar hon i sitt mail så här:

"Tack för ett trevligt möte igår! Vilken fantastisk bygd ni bor i ! Jag fick en liten guidning efteråt och kunde då beskåda milan. Har aldrig sett något liknande innan.

Ha det så gott där uppe på Högsåsen så hoppas jag höra ifrån er framledes."

 

På onsdag är vi i Gullspång

Gullspångs kommun har kallat till ett upptaktsmöte i ett projekt som heter "Det goda värdskapet". Träffen är på onsdag 5 okt och i Amnehärads församlingshem i Gullspång och där projektet skall presenteras. I korthet handlar det om en inventering av vad som finns avseende besöksnäringen samt att projektet skall kunna stötta på olika sätt.

 

Många vid Narven i år igen

Trenden är mycket, mycket tydlig - besöksantalet vid Narven ökar. Vilket glädjer oss.

För bara några år sedan diskuterade vi vad vi skulle göra med badplatsen. Nedlagda ideella arbetstimmar var många, särskilt många pga vandalism, och besökarna allt färre.

Vi beslöt oss för att storsatsa. Avverka och göra luftigare, ny toa, ett litet äventyrsland för barn, en uppställningsplats för husvagnar o husbilar.

Det blev lyckat.

Nu funderar vi vad nästa steg är. Tyvärr håller ju inte bryggorna måttet längre. Men att kommunen som ju äger badplatsen skulle investera 100.000 kr i nya bryggor - det tror ingen på.

 

Besök 29 sept för Bygdeplansprat

Föreningen arbetar med en förnyad Bygdeplan för vår bygd. Vi har suttit och pratat och jämfört med tidigare plan samt analyserat läget för Gårdsjö samhälle och bygderna runt omkring.

Ett led i det arbetet är ett besök den 29 sept av projektledaren i hela Skaraborg för Bygdeplansarbetet, Anita Johansson.

Skall bli roligt att få diskutera med henne.

 

Johan fick vårt nyinstiftade kulturpris

Vid kolmileinvigningen var en av aktiviteterna utdelande av föreningens nyinstiftade kulturpris "Gränsbygdens kulturpris".

Vår tanke är att vara rätt fria i vem vi delar ut det till och i år gick det gick Johan Lindberg, Hova som hittat fotograferandet och fotokonsten - och på rekordtid blivit mycket uppmärksammad. Han har publicerats i ett halvtdussin fotomagasin, bl.a. i Holland samt haft utställning i Danmark.

Motiveringen till att få vårt pris löd:

"Som i sitt sökande i livet till slut hittade hem i fotokonsten. Johan har visat stort kunnande och redan hittat en egen, oftast suggestiv stil."

 

Besök vid milan

Kommunens ungdoms skogsröjarlag kom lagom till att vi tände årets kolmila.

Det blev någon timme dels inne i kolarkojan och fikapaus och lite kolmilelektion när Robban Tvelin och Peter Tvelin tände milan.

 

Sommarjobbande ungdomar

Så har de två sommarjobbande ungdomarna börjat hos oss. Arbetsledare är Arne Albertsson och det blir gräsklippning, röjning i och runt Högsåsenanläggningen, plus justera och byta ut gärdesstolpar och inhägnaderna m.m.

Under sommaren skall vi också bl.a. hinna med att måla om nere vid Narven är det tänkt.

Föreningen betalar till kommunen 4.000 kr per ungdom, vilket det kostar att ha ungdomarna tre veckor. 

Många besökare midsommardagen  

Det var gott om vandrare på Högsåsen under Midsommardagen. Det sköna vandrarvädret gjorde säkert sitt till och fem-sex olika sällskap och ett 30-tal personer, inkluderat ryttare, besökte vår anläggning.

Flera frågade om vi hade servering.

Ingen medverkan i Skördefesten

Ifjol valde vi att vara med i det störa samarbetet Skördefesten när vi kolade vår kolmila.

Så blir det inte i år. Orsaken är att arrangörerna ville ha in alla data o uppgifter så tidigt att vi omöjligt kunde "haka på".

Milan lär tändas i början av september, men vi återkommer.

Glenn på vandring

Sedan ett par år tillbaka finns ett Ledprojekt i Skaraborg som heter Skaraborgsleder. Projektledare Glenn Larsson vandrar leder runt om i Skaraborg, beskriver dem i detalj o gör kartor. Nu är han på gång upp till oss, han blev avbruten ifjol med arbetet. De som vill studera mera går in på www.skaraborgsleder.se.  

Välbesökt i Barrud - Läsarsånger och Roparrörelsen lockade

Mycket sång o många skratt när

Elvy o Lennart underhöll

Sköna maj i Barrud sönd 5 juni.

På söndag kl. 18 blir det en kväll med traditionella äldre läsarsånger, läsning och berättelsen om Roparrörelsen.

Sången står en förstärkt kör från Hova pingst-församling för, under ledning av Birgitta Lidman.

Texten "Om roperskan Torpar-Lena" läser Catharina Gallon, skådespelare bosatt i Stockholm och berättar om Roparrörelsen, detta fascinerande andliga uppror som skogsfolket och kvinnorna gjorde på 1840-talet.

Servering !   Välkomna !

 

Ja till kommunens sommarjobbare.

Ungefär 70 stycken ungdomar får varje sommar tre veckors sommarjobb via kommun, men det brukar vara ett 100-tal som vill ha jobb.

Men om den som sommarjobbaren blir placerad hos är villig att betala 4.000 kr, så får ungdomar jobb.

I föreningen har vi bestämt att vi är med på det och tar åtminstone två stycken.

Visst kan det vara värt det ...

Kartan med de hundra milen dröjer !

Vår nya fantastiska karta över vårt Tiveden o gränsbygden med alla de hundra mil vandrings, rid, cykel o kanotleder vi har är försenad.

Avsikten var att ha den klar till säsongsstarten i början av maj, men nu meddelar ansvariga att det hakat upp sig.

Kartan kommer när den väl är färdig att finnas att köpa på en rad olika ställen.

Gubbagruppen hunnit med en hel del.

Kulturhistoriska gruppen, eller gubbagruppen kallad, har hunnit med en hel del under våren.

Gruppen har så smått återupptagit det lokala forskningsarbetet som ju fått stå tillbaka för praktiskt arbete.

Höstens mila har diskuterats och förarbetet börjat.

Arbetsdag vid Kvarnfallet har genomförts och dessutom särskild dag inför Sköna maj aktiviteterna.

Förre kommunchefen glömde rapporten !

Entusiasm för bygget av största ledsystemet

Specialutgåva av filmen gjord

Julavslut med hungriga gubbar vid julbordet

Förarbetet för 2011 års Sköna maj igång !

Dags för ny bygdeplan

Tretton gubbar och så Alf

Vi ger ut Nyhetsbrev om ledarbetet

En kort utvärdering av Skördefesten

Stort nätverksmöte om lederna i hela Tiveden

Årets mila riven 

Skaraborgsgruppen hade ledmöte

Vi åkte på teater i Undenäs

Mysiga dagar vid milan

Nu bygger vi nya Ridleder 

 

Milan tänd och invigd 

Färdigt att tända milan på lördag

Ros för äventyrsskogen

Den 10 sept 300 år sedan dödsdomarna utfördes 

Vandalerna är tillbaka

Narven i vacker höstskrud

Årets kolmila invigs lördag 18 sept

Sjuttiotvå personer såg filmen i Hova

Sittbänkar på leder förhöjer upplevelsen

Vi bygger scen till Riddarveckan

Ulfa stubbe populär att kika närmare på

Området runt Gårdsjö gamla såg o industri

tillhyfsat och nyröjt

Nytt inbrottsförsök på Högsåsen

Vi är med på Riddarveckan

Dags för Naturnatta !

Var med och sov över vid Kvarnfallet, 5-6 juni

"Då rödjorden blev till guld" hade premiär i Älgarås

Hundratalet vid Kvarnfallet

Etthundrasju personer i Barrud

Tivedsporten i Gårdsjö invigd - 60-talet besökare

Vandring till Morfarskärret

 

Kommunens skolpersonal fick information och en vandring till Kvarnfallet

Invigning nya lokalen i Gårdsjö under "Sköna maj" - måndag 10 maj kl. 17 - musik, hoppborg, servering m.m.

Givande kväll med Olshammar utvecklingsgrupp

Någon kör sönder gräsmattorna både på Högsåsen och på Narvens badplats

Vi gör e

Vi gör ett försök och hyr gamla affären 

- arbetsnamnet är Tivedsporten i Gårdsjö 

Sensationellt resultat av kol 14 prov på smidesstäd  

Nu skall vi berätta om Järnriket under medeltiden

Olshammars byalag vill komma och prata

Kommunens skolpersonal kommer 22 april

Dags att delta under Riddarveckan  

Kolmilan blir under Skördefesten i september

Husesyn i gamla affären

Stiftet ser över sina reservat - frågar om gamla sågen

Filmgrupp bildad - vår bygds historia i fokus

Fullt på nätverksmötet i Sköna maj

Riddarveckan i medeltidsturistprojekt - gynnar alla

Riddarveckan i medeltidsturistprojekt - gynnar alla

Friluftsdagen snöade inne
Peter tog sig fram till Kvarnfallet - på något sätt
Samarbetet om leder växer
150.000 besöker nationalparken - nu finns vi där också

Nyhetsarkivet

 

          Sköna maj 

"Sköna maj - i vår Gränsbygd och vårt Tiveden" genomfördes för första gången ifjol. Över fyrtio lokala medarrangörer fyllde vår bygd i nio dagar  med musik, kultur, film och natur. Det blir fortsättning i år. Läs mer på ww.skonamaj.se.   

          Vårt utvecklingsarbete med andra

Det var år 2004 vår förening beslutade att försöka starta utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer i vår bygd.

Klicka här för att läsa mer !

 

          Vi ingår i Ridleder Tiveden

Ridleder Tiveden invigdes säsongen år 2006 och har sedan utvecklats stadigt. En av Sveriges vackraste har de varit från början. Nu mer än 20 mil leder. Mer information .

 

          Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Vårt studieförbund heter Studiefrämjandet - vars kännetecken bl.a. är natur och skog. Studiefrämjandet har en omfattande och bred verksamhet i vår bygd.

  

          Vi har gjort en hemsida till

För den som vill fördjupa sig i vår bygd, dess historia, kulturhistoria och läsa om kända personer m.m., så finns en forskningssida som heter: www.forskningitiveden.se

©2011 Högsåsen-Narven i Tiveden ekonomiska förening